A kettősség a kettősség fogalma, amelyet eredetileg pszichológiában használtak, hogy több poláris ötlet jelenlétét jelezzék az emberi elmében. Meg kell jegyezni, hogy egy személy elméjében egyidejűleg több poláris ötlet, valamint vágy vagy érzelem is létezhet. A vizsgált koncepciót a tizenkilencedik század elején elfogadták a "fegyverzet" számára, és hosszú ideig a skizofrénia fő tüneteinek tekintették.

Az ambivalencia jelenségét olyan kiváló tudósok tanulmányozták, mint Carl Jung és Sigmund Freud, akik nagy figyelmet szenteltek a tudatosság kettősségének. Ha a tudatosság kettősségéről beszélünk az orvostudomány szempontjából, akkor azt mondhatjuk, hogy az emberi agyban hasonló állapotban két gondolat nem keverhető össze. A pszichológiai oldalon a tudatosság kettőssége normának tekinthető, amely nem igényel mentális korrekciót. Vessünk egy pillantást arra, hogy milyen ambivalencia és hogyan nyilvánul meg.

Ambivalencia (latin ambo - mindkét valentia - erő): egy személy ambivalenciája valamire

A kettősség jelensége a pszichológiában

A kezdetektől fogva az ambivalenciát csak az orvosi területen használták a kettősség fogalmaként. Sokkal később a tizenkilencedik század nagy tudósai megemlítették a szóban forgó jelenséget, ambivalenciát alkalmazva a psziché jellemzőinek jellemzésére. Fontos megjegyezni, hogy ez a feltétel a pszichológia szempontjából normális, és nem igényel kezelést. Ezen a területen csak ennek az állapotnak a kifejeződése fontos. Sigmund Freud szerint a kifejezett ambivalencia a neurotikus rendellenességek egyik tünete. Ezen túlmenően a kettősséget gyakran az Oedipal komplexumban és a személyes fejlődés bizonyos szakaszaiban említik.

A fentiek alapján nagyon természetes kérdés jelenik meg, miért van az emberi tudatnak ez a jellemzője ilyen nagy értékkel? Annak érdekében, hogy megértsük az ambivalencia fontosságát, alaposan tanulmányozni kell az emberi tudat szerkezetének modelljét. Emellett fokozott figyelmet kell fordítani a két létfontosságú ösztönre - az erókra (élet) és a halálra. Ezek az ösztönök az emberben születnek meg a születés pillanatától, ami a vizsgált jelenség kulcsfontosságú megnyilvánulása. Ezen elmélet alapján a szakértők azt a változatot terjesztették elő, hogy a tudat kettőssége a születésektől minden emberhez tartozik, és nem egy megszerzett állapot, amelyet különböző tényezők váltanak ki.

De fontos megjegyezni, hogy bizonyos életkörülmények negatívan tükrözhetik az emberi tudatot, ami a törékeny egyensúly megsértését okozhatja. A neurózis és más határvonalállapotok kialakulását provokálja a zavaros mentális egyensúly. A leggyakrabban az alábbi helyzetekben következik be:

 1. A pszichotróp gyógyszerek, az alkohol és a kábítószerek használata.
 2. Negatív érzelmi zavar és stressz.
 3. Pszichotraumatikus helyzetek, amelyek nyomot hagynak az emberi elmére.
 4. Különböző gyakorlatok és technikák alkalmazása az észlelés bővítésére (változására).

Figyelembe véve a pszichológia ambivalenciájának kérdését, fontos megemlíteni, hogy a szakértők szerint az ellentétes elképzelések előbb-utóbb olyan konfliktusba kerülnek, amely negatív hatással lesz a tudatra. Ennek a konfliktusnak az egyik következménye, hogy az érzékek egyike bejuthat a tudatalattiba. Ennek az átmenetnek az eredménye, hogy a dualitás csökkenti annak súlyosságát.

A Blairu ambivalenciája három típusra oszlik

Ambivalencia a pszichiátria területén

Orvosi szempontból ambivalenciát figyelembe véve meg kell jegyezni, hogy ez az állapot nem független patológia. A pszichiátria esetében a vizsgált jelenség a különböző betegségek klinikai képének része. Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a kettősség megjelenése pontosan a mentális zavarok kialakulásához kapcsolódik. Ambivalens érzelmek, gondolatok és érzelmek a különböző betegségekre jellemzőek, amelyek között meg kell különböztetni a skizofréniát. Ezenkívül az emberi tudat ezen jellemzője negatív fényben nyilvánul meg olyan betegségekben, mint:

 • krónikus depresszió;
 • pszichózis;
 • rögeszmés-kényszeres betegségek (rögeszmés-kényszeres betegség, neurózis stb.).

Gyakran előfordul, hogy a pánik félelem, az étkezési zavarok és a fóbiák támadásaiban ambivalencia jelenik meg.

Fontos megérteni, hogy az ambivalencia jelensége számos érzés, érzelem vagy vágy jelenlétét jelenti, amelyek nem keverednek, hanem párhuzamosan jelennek meg. A pszichiátria szempontjából a kettősséget a külvilág hozzáállásának drámai változásaként tekintik. Egy ilyen állapotban a személy gyakran megváltoztatja a különböző emberek, tárgyak vagy jelenségek iránti hozzáállását.

Klinikai kép

Mivel a szóban forgó kifejezésnek sok definíciója van, a klinikai kép elkészítésekor az eredeti (pszichiátriai) kontextusban használt kritériumokra támaszkodunk. Ezek a kritériumok három csoportra oszthatók: érzelmek, gondolatok és akarat. Abban az esetben, ha egy ambivalens állapotot patológiának tekintünk, a páciensnek mindhárom fent említett összetevője van, amelyeket egymással generálnak.

Érzelmi ambivalencia

Az érzelmileg érzékeny szférát érintő kettősség a legmagasabb. Ez a tünet, amely sok neurózisra és más mentális zavarokra jellemző, gyakran teljesen egészséges emberekben fordul elő. Az érzelmileg érzékeny szférában a kettősség fényes jele több ellentétes érzelem jelenléte. Az ambivalens hozzáállás az olyan érzések, mint a gyűlölet és a szeretet, a kíváncsiság és a félelem, a megvetés és az együttérzés. A legtöbb esetben egy egészséges személy hasonló állapotban van a nosztalgiával, ahol a múlt szomorúsága kellemes emlékeket ad örömnek.

Ennek az állapotnak a veszélyét azzal magyarázza, hogy előbb-utóbb az egyik állam domináns szerepet tölt be. Olyan helyzetben, amikor a félelem kíváncsisággal jár, a skála eltérése az utóbbi javára traumatikus következményekkel és az élet veszélyével járhat. A gyűlölet elleni szeretet uralma a védelmi mechanizmusok elindítását okozza, amelyben a saját érzelmei alatt álló személy káros lehet mind másoknak, mind magának.

Az ambivalenciával egy személy egyidejűleg pozitív és negatív érzéseket tapasztal valakire vagy valamire.

Poláris gondolatok és ötletek

A poláris gondolatok és ötletek szerves részét képezik a neurotikus rendellenességeknek. A szellemi betegségek sajátos jellegzetességei az obszesszív gondolatok és ötletek, amelyek az emberi elmeben egymásnak sikerülnek. Figyelmet kell fordítani arra a tényre, hogy a tudatosság poláris gondolatai csak az érzelmi érzékelés kettőssége miatt jelennek meg. Az emberi gondolatok nagyon sokféle lehetnek korlátlan méretűek. A pszichiátriai gondolkodás kettősségét a tudatosság „repedésének” tekintik, amely a skizofrénia fő tünete.

Lesz gömb

A szándékos kettősséget úgy jellemzik, hogy nincs lehetőség egy adott cselekvés végrehajtására, több inger jelenléte miatt. Annak érdekében, hogy jobban megértsük ezt az állapotot, vizsgáljunk meg egy olyan helyzetet, amelyben egy személy erős szomjúságot tapasztal. Ilyen körülmények között egy hétköznapi ember egy poharat fog, öntsön vizet, és leállítja a szomjúságát. Amikor az önkéntes kettősség, a betegek megtagadják a vizet, vagy egy helyen egy pohárral fagyják be a vizet, miközben nem figyelnek az erős ivóvágyra. Leggyakrabban a legtöbb ember szembesül ezzel a jelenséggel, amikor egyidejűleg ébren és lefeküdni akar.

Az önkéntes ambivalenciát vizsgáló szakemberek azt mondják, hogy a független döntések megtagadását leginkább a belső konfliktusok okozzák. Az ilyen konfliktusok okai felelőtlen viselkedés lehetnek, vagy éppen ellenkezőleg, a felelősség fokozódása, amit a hiba elkövetésének félelme követ. A belső konfliktus oka lehet az önbecsülés és a fokozott önkritika, a nyilvánosság figyelmének félelme és a perfekcionizmus, a fokozott szorongás, a határozatlanság és a különböző fóbiák irányába mutató tendencia. A nehéz választás elkerülésére tett kísérlethez két poláris érzés jelenik meg - szégyen a saját határozatlanságára és a megkönnyebbülés érzésére. Ezek az érzések jelenléte a szakértők megerősítik azt az elméletet, hogy minden egyes kettősség szorosan kapcsolódik egymáshoz.

A kettős érzelmek, mint maga a ambivalencia, mind az emberi tudatosság, mind a betegség tünete lehetnek. Ezért a diagnosztikai vizsgálat során fokozott figyelmet fordítanak ennek az állapotnak a hátterében.

A kétértékű viselkedés lehet az érzelmi instabilitás és néha a mentális betegségek első jele.

Terápiás módszerek

Ha egy személy mérsékelten ambivalens, amelyhez ezen állapot negatív megnyilvánulása hiányzik, nem szükséges különféle kezelési módszereket alkalmazni. Ebben az esetben a dualitás a tudat jellegzetessége. Az orvosi beavatkozás csak olyan helyzetekben szükséges, ahol a körülötte lévő világ felé irányuló ambivalencia negatív nyomot hagy a szokásos élet tevékenységére. Ebben a helyzetben a belső konfliktusok okozta kellemetlen érzés egyfajta jel lehet a mentális zavarok jelenlétéről. A szakértők nem javasolják a hasonló problémákkal küzdő embereket, hogy önállóan keressenek különböző konfliktusmegoldási módszereket, mivel súlyosabb szövődmények kialakulásának nagy kockázata van.

Kábítószer-kezelés

Eddig nincsenek olyan kábítószer-orientált gyógyszerek, amelyek kiküszöbölhetik a tudat kettősségét. A kezelési stratégiát, valamint a felhasznált eszközöket egyedileg vizsgáljuk. A leggyakrabban a specifikus gyógyszerek kiválasztása a klinikai képet kiegészítő kísérő tünetek alapján történik.

A határkörülmények komplex kezelésének részeként különböző gyógyszercsoportokból származó gyógyszereket használnak. Ezek lehetnek könnyű vagy nyugtató gyógyszerek vagy „erősebb” nyugtatók és antidepresszánsok. Az ilyen gyógyszerek hatása a betegség súlyosságának elnyomására és a mentális egyensúly normalizálására irányul. Abban az esetben, ha a betegség erős súlyosságú és nagy a kockázata a beteg életének, a szakemberek javasolhatják a beteg hozzátartozóit, hogy terápiát végezzenek a kórházban.

Mentális korrekció

A pszichoterápia módszerei a tudatosság kettősségének okának azonosítására szolgálnak. Ez azt jelenti, hogy a kezelés fő hangsúlya a pszichoanalitikus hatás. A stabil eredmény elérése érdekében a szakembernek meg kell határoznia a ambivalencia megjelenésének okait. Olyan helyzetekben, ahol a kiváltó mechanizmus szerepe különféle traumatikus körülmények között van, amelyek gyermekgyökérrel rendelkeznek, a szakembernek gondosan át kell dolgoznia ezen a pillanatban. Ehhez növelje az önbecsülést, és vigye fel a felelősségérzetet a beteg felé. Fokozott figyelmet fordítanak az érzelmi-akarati szféra korrekciójára.

Számos pszichológus úgy véli, hogy a ambivalencia minden személy számára kivétel nélkül rejlik, de a különbség csak a megnyilvánulásának mértékében rejlik.

Amikor a tudatosság kettőssége a fóbiák és a megnövekedett szorongás oka, a pszichoterápiás kezelés fő célja a beteg életének problémás pillanatai elleni küzdelem. A kívánt hatás mind független képzések, mind a belső félelem és a személyes növekedés elleni küzdelemre irányuló csoportos gyakorlatok segítségével érhető el.

Összefoglalva, meg kell mondani, hogy a dualitás az emberi psziché és a betegség tüneteinek különlegessége lehet. Ezért nagyon fontos, hogy megfelelő figyelmet szenteljenek saját államának. A körülöttünk lévő világ iránti ambivalenciából adódó kellemetlen érzések megjelenése sürgős konzultációt igényel egy szakemberrel. Ellenkező esetben minden nap megnő az emberi életre gyakorolt ​​lehetséges negatív következmények kockázata.

A pszichológia és a pszichiátria kételye

A pszichológiai és pszichiátriai gyakorlatban a kettősség vagy a kettősség olyan állapot, amelyet rövid idő alatt az érzések, gondolatok és impulzusok ellentéte jellemez. Ezeket az érzéseket súlyos pszichiátriai betegségek kísérik: skizofrénia, pszichózis, klinikai depresszió.

Az ambivalenciát gyakran kísérik a pszichózis és a skizofrénia.

Mi az ambivalencia?

Az ambivalencia olyan állapot, amelyet a tapasztalatok, motivációk és gondolatok megoszlása ​​jellemez ugyanazon tárgyak vagy jelenségek vonatkozásában. Az ambivalencia elvét E. Bleuler vezette be, a pszichoanalitikus fogalmat C. Jung alakította ki.

A pszichológiában az ambivalencia az emberi psziché természetes állapota, amely a természet ellentmondásosságát és kétértelműségét fejezi ki. Az ugyanazokkal a dolgokkal szembeni ellentétes hozzáállás holisztikus személyiség jele.

A pszichiátria, az erkölcsi, a szellemi és az érzelmi ambivalencia az emberi psziché patológiás tüneteire utal. A kettősséget a depressziós, szorongó, pánik és schizoid állapotok jeleinek tekintik.

Kettősségi besorolás

A modern pszichológiában és pszichiátrában 5 fő típusú kettősség van:

 1. Az érzelmek ambivalenciája. Ugyanez a téma ellentétes érzéseket okoz egy személyben: a gyűlölettől a szeretetig, az ellenállástól az undorig.
 2. A gondolkodás kettőssége. A páciensnek ellentmondásos ötlete van, amely egyszerre vagy egymás után jelenik meg.
 3. A szándékok ellentéte. Egy személy úgy érzi, hogy az ellentétes vágyak és törekvések ugyanazokkal a dolgokkal kapcsolatosak.
 4. Ambitendentnost. Jellemzői az ellentétes dolgok és döntések közötti ingadozás, az egyik dolog választásának lehetősége.
 5. Szociális ambivalencia. Ennek oka a társadalmi státuszok és a munka és a családi kapcsolatok szerepe közötti ellentmondás, vagy a különböző kulturális értékek és társadalmi attitűdök közötti konfliktus.

Az érzelmi ambivalencia három alcsoportra oszlik:

 • kettősség a kapcsolatokban;
 • érzéketlen ambivalencia a szeretetben;
 • krónikus ambivalencia.

A választás bizonytalanságából eredő kapcsolatok kölcsönössége

Episztemológiai ambivalencia is létezik - ez egy filozófiai kifejezés, amely meghatározza a lét alapvető folyamatainak kétértelműségét. A fogalmat az „Erasmus” bolondságának dicséretében tükrözte, a „bölcs tudatlanság” fogalmában.

A kételyek okai

Egy ambivalens feltétel nyilvánvalóvá válhat ilyen betegségekkel:

 • skizofrénia, schizoid állapotok;
 • tartós klinikai depresszióval;
 • obszesszív kompulzív zavarral;
 • bipoláris affektív rendellenességben (MDP);
 • különböző fokú neurózissal.

Az egészséges emberekben csak érzelmi és társadalmi kettősséget találunk. A rendellenesség oka a stressz, a munkahelyi és a családi konfliktushelyzetek, valamint az akut tapasztalatok. Ha az ellentmondás oka megszűnik, akkor önmagában eltűnik.

Az érzések kettősségének megnyilvánulása azt is jelezheti, hogy milyen nehézséget okoz a szeretteivel való kapcsolat:

 1. A gyermekekben a szülői melegség vagy a túlzott gondozás hiánya miatt aggasztóan ambivalens szeretet merül fel a család személyes térbe való behatolása következtében.
 2. A kapcsolatok ambivalenciája akkor nyilvánul meg, ha egy másik személyben bizonytalanság van, állandó konfliktushelyzetek és a kapcsolatok instabilitása.
 3. A krónikus ambivalencia mintázata a folyamatos stresszállapotból származik, hiszen hisztérikus és neurastenikus állapotokat okoz.

A kettősség tünetei

Az ambivalens érzések jellemző megnyilvánulása a következő:

 • az ellenkező hozzáállás ugyanazokkal az emberekkel szemben;
 • ellentmondó gondolatok, ötletek;
 • az ellentétes megoldások közötti állandó rezgés;
 • különböző törekvések ugyanazon objektumhoz képest.

A kettősség kellemetlenséget okozhat egy ambivalenciával rendelkező személynek

Az emberi viselkedés polarikusan változik: egy nyugodt ember botrányos, hisztérikus. A tudatosság kettőssége kényelmetlenséget okoz a betegnek, stresszállapotokat, neurózist és pánikot okozhat.

diagnosztika

A humán pszichével foglalkozó szakemberek: a közönséges és klinikai pszichológusok, pszichoterapeuták, pszichiáterek.

A következő tanulmányokat használjuk a kettős érzések és gondolatok azonosítására:

 • H. Kaplan teszt a bipoláris rendellenesség diagnosztizálására;
 • Priester Conflict Test;
 • Richard Petty konfliktusvizsgálata.

A pszichoterapeuták által használt klasszikus tesztek állításokat tartalmaznak:

 1. Nem szeretném megmutatni másoknak, amit a szívemben érzek.
 2. Általában megvitatom a problémáimat más emberekkel, szükség esetén segíti őket.
 3. Nem érzem magam kényelmesen másokkal folytatott őszinte beszélgetésekkel
 4. Attól tartok, hogy a többi ember megállíthatja a kommunikációt velem.
 5. Gyakran aggódom, hogy más emberek nem érdekelnek rám.
 6. A másoktól való függés nem okoz kellemetlen érzéseket.

Minden kérdést 1-től 5-ig kell értékelni, ahol 1 az „én teljesen nem értek egyet” és 5 - „Teljes mértékben egyetértek.

Ambivalencia kezelés

Az ambivalencia kezeléséhez határozza meg megjelenésének okait.

Az ambivalencia nem független betegség, hanem más patológiák tünete. A kettősség okainak kezelése drogok és pszichoterápiás módszerek segítségével történik: konzultáció orvosral, tréningek, csoportosztályok.

orvostudomány

A klinikai ambivalenciát hangulati monitorok, antidepresszánsok, nyugtatók és nyugtatók segítik.

Ambivalens viselkedés: meghatározás, okok és jellemzők

Milyen gyakran viselkedünk az életben kettős módon! Mint mondják, egyszerre szeretet és gyűlölet. Ennek a jelenségnek határozott neve - ambivalens viselkedés. Milyen tárgyak okozhatnak antagonista érzéseket, és ez normális? Beszéljünk többet.

Ambivalencia - norma vagy betegség?

A kettős attitűdök egy adott személyhez vagy alanyhoz egy mentális zavarról beszélhetnek, de csak akkor, ha ez túlságosan zavaró. Gyakran az emberek arra buzdítják, hogy döntsenek „vagy -ról”, és nem veszik észre, hogy a két ellentét békésen együtt tud élni.

A kettősség a kettősség, amely érzelmeket jelent, egy olyan tudat, amelyet egy személy az ugyanazon tárgyra nézve ellentétes érzéseket tapasztal.

A híres svájci pszichiáter Eigen Bleuler a skizofrénia jelének tekintette ambivalenciát. A XIX. Század elején bemutatta ezt a koncepciót. De Sigmund Freud azt mondta, hogy a kettősség az, hogy az emberi lélekben mélyen ülő, egymással békésen élő motívumok vannak. Freud két szférába osztotta ezeket az impulzusokat: "eros" (élet) és "thanatos" (halál). Egyszerűen fogalmazva, az élet és a halál vonzereje. E két alapvető összetevőn egy személy személyisége épül.

Ambivalencia - norma vagy betegség? Ma az ambivalenciát olyan összetett jelenségként definiáljuk, amelyet ellentétes érzések jellemeznek. Ez normálisnak tekinthető. Különösen azokban az esetekben, amikor egy személynek érzéseit valaki ellen érzi.

Határozottan pozitív vagy negatív attitűd valakinek azt sugallja, hogy egy személy idealizálja vagy leértékeli az objektumot. Ebben az esetben nincs megfelelő téma a témáról. Az a személy, aki tudatosan elgondolkodik vagy leértékel egy másikat, szándékosan nem veszi el a "rossz" oldalát.

Okai

Ambivalens viselkedés figyelhető meg azokban, akik nem tudnak életet választani. A pszichológusok és a pszichiáterek azonosították azokat a csoportokat, akiknek ez a viselkedése van:

 • bizonytalan emberek (a tudatalattiban félnek tévedni, amikor döntést hoznak és kudarcot vallanak);
 • emberek, akik intuíciót hallgatnak (amikor a belső hangot nem lehet elfojtani).

A szakértők úgy vélik, hogy az ambivalencia kialakulásának oka a társadalmi értékek konfliktusában rejlik, amelyek a kultúra, a faj, az etnikai hovatartozás, a vallás, a szexuális irányultság stb. Különbségeihez kötődnek.

Mi a pszichológia ambivalenciája: a definíció

Kezdetben ezt a kifejezést csak az orvostudomány területén használták. Már a XIX. Században a tudósok ambivalenciáját az emberi psziché sajátosságának tekintették.

A pszichológia kétértékű viselkedése a norma. Ezért nincs szükség kezelésre. Fontos azonban figyelmet fordítani az állapot súlyosságára. Sigmund Freud úgy vélte, hogy a ambivalencia egy neurotikus rendellenesség tünete.

Bizonyos életkörülmények befolyásolják az emberi elmét. Bizonyos körülmények a psziché törékeny egyensúlyának megszakításához vezethetnek. Éppen ezért a neurózis és más határállamok fejlődnek. Különösen az ilyen esetekben a jogsértések fordulnak elő:

 • a pszichotróp gyógyszerek, az alkohol és a kábítószerek használatában;
 • tapasztalt stressz és érzelmi sokk;
 • traumatikus helyzetekben, amelyek nyomot hagynak az emberi elmében;
 • ha olyan módszereket és gyakorlatokat alkalmaznak, amelyek célja a valóság felfogásának bővítése vagy megváltoztatása.

Az utolsó ok a leggyakoribb, különösen azok számára, akik NLP képzésen mennek keresztül.

Ambivalencia a pszichiátria területén

Orvosi szempontból az ambivalencia nem független patológia. Ez a jelenség számos betegség klinikai képének része.

A kettősség az emberi mentális zavarok kialakulásához kapcsolódik. A kétoldalú gondolatok, érzelmek, érzések közvetlenül a skizofrénia jellemzésére szolgálnak. Ez a patológia a következő feltételek mellett jelentkezik:

 • rögeszmés-kényszeres betegségek (rögeszmés-kényszeres betegség, neurózis).
 • pánik félelem;
 • fóbiák.

Szükséges tudni, hogy az ambivalencia több érzés, érzelem és vágy érzése egyszerre. Nem keverednek egymással, hanem párhuzamosan élnek.

A pszichiátria esetében a kettősség drámai változás a körülöttünk lévő világhoz képest. A pszichológia és a pszichiátria kételye két különböző dolog.

tünetek

Ambivalens viselkedés kifejezetten kiszámíthatatlan cselekmények elkövetése, amelyek ellentmondanak egymásnak. A személy poláris érzelmeket, nézőpontokat fejez ki, és mindkettőt bizonyítja. Az ilyen kettősség és instabilitás egy személyt „kereszteződésben” tesz.

Három kritérium létezik, amellyel az ambivalencia klinikai képe látható. A tünetek szorosan összefüggnek.

A fő kritériumok csoportja az érzelmeket, gondolatokat és akaratokat tartalmazza. Amikor egy személynek mindhárom államban ambivalenciája van, ez azt jelenti, hogy egy kettősséget fejlesztett ki egy kóros betegség formájában.

A ambivalencia azonban a serdülőkre is jellemző. A pubertás idején egy személy hajlamos a lázadásra és a világ „fehér” és „fekete” felosztására. Ebben a korszakban abszolút nem fogadja el a „szürke, unalmas” színt. Ez a ambivalencia intrapersonális problémákat jelez.

Érzelmi ambivalencia

A legelterjedtebb az érzelmi-érzékeny szférát érintő kettősség. Ez a tünet számos mentális zavarra és neurózisra jellemző. Ezenkívül ezek a kóros állapotok teljesen egészséges emberekben is előfordulhatnak.

Az érzelmi ambivalencia fényes tünete egyidejűleg több ellentétes érzelem jelenléte.

Az emberi viselkedés ambivalenciája a gyűlölet és a szeretet, a kíváncsiság és a félelem, a megvetés és az együttérzés tapasztalata. De leggyakrabban egy egészséges emberben a kettősség nosztalgiában nyilvánul meg, amikor a múlt szomorúsága a jó emlékek örömét idézi elő.

Ez az állapot veszélyes abban az esetben, ha az egyik érzelem dominál. Például amikor egy személy egyidejűleg félelmet és kíváncsiságot tapasztal. De ha a skála mértéke meghaladja az utóbbi előnyeit, akkor ez sérülést okozhat.

A gyűlölet dominanciájával és a szeretettel kombinálva a védelmi mechanizmusok tudatalatti szinten indulnak. Az érzelmek hatása alatt álló személy nemcsak önmagát, hanem a körülötte élő személyeket is károsíthatja.

Az érzelmek ambivalenciája az akarat ambivalenciájához vezethet. Például egy személy elkerüli a felelősséget és nem jár el. Egyrészt nyugodt. Másrészt a szégyenérzet és a bűntudat saját határozatlansága miatt jelenik meg.

A gondolatok és ötletek polaritása

A poláris gondolatok szerves részét képezik a neurotikus rendellenességnek. Az obszesszív gondolatok és ötletek helyettesítik egymást a tudatban. Ez a mentális betegség jellemzője.

A polar gondolatok a tudatalatti szinten merülnek fel a körülöttünk lévő világ érzékelésének kettősségéből. A pszichiátria kétértékű gondolkodását úgy tekintik, mint egy „repedést” az elmében. És ez a skizofrénia fő tünete.

A kettősség

Az önkéntes viselkedés az önkéntes szférában az a képesség, hogy bizonyos ösztönzők miatt semmilyen műveletet nem hajthat végre. Jobb, ha ezt a tényezőt példával szemléljük.

Ha egy normális ember szomjas, akkor egy poharat fog, és vízbe önti. Ezért igyon és állítsa le a szomjat. De ha valaki önkéntes kettősségben szenved, lemond a vízről, és egy pozícióban keményen megkeményedik egy pohárral a kezében. Ebben az esetben a vágy, hogy inni vizet, nem fog figyelni.

Sokan szembesülnek ezzel a jelenséggel, amikor ébren akarnak maradni, és egyszerre lefeküdni.

Ezen a területen a szakértők azt állítják, hogy ez a feltétel belső konfliktus miatt következik be. A fejlesztésnek számos oka van:

 • felelőtlenség vagy megnövekedett felelősség (azzal, hogy félnek a hibából);
 • alacsony önbecsülés és fokozott önkritika;
 • a közvélemény félelme;
 • a perfekcionizmus hajlama;
 • fokozott szorongás;
 • határozatlanság;
 • fóbia.

Az ambivalencia, mint a kétértékű érzelmek, emberi tudatosságként és patológiás tünetként is működhetnek. Ebben az esetben diagnosztikai vizsgálatra lesz szükség.

A kétértékű viselkedés az instabil érzelmi szféra és a mentális zavar fejlődésének első mutatója.

Szellemi ambivalencia

Az érvelés során egy személy ellentmondhat önmagának, és egy témával kapcsolatban átfogóan ellentétes elképzeléseket fogalmaz meg.

Például sokan védik az egyedülálló anyákat, de határozottan elítélik az ismerős asszonyt, aki apja nélkül hozza fel a gyermeket.

Ambivalencia a kapcsolatban

Az ember egy összetettség, amely definíció szerint. A leggyakrabban az az érzés, amelyet egy személy úgy érzi, a másiknak ellentmondásos és kettős. Ez az érzések ambivalenciája a kapcsolatokban. Mint mondják, a szeretet és a gyűlölet.

A kapcsolatok ambivalenciája lelkiállapot, amelyben minden érzelmi hozzáállás ellentétes. Egy személy vegyes antagonista érzéseket tapasztal egy másik személy felé.

A következők az érzések ambivalenciájának példái:

 1. A házastársak féltékenység miatt ugyanakkor szereti és gyűlöli a férjét.
 2. Egy nő szereti gyermekét, de bosszankodik, hogy nagyon fáradt.
 3. A gyermek vágy arra, hogy közelebb álljon a szüleivel, de az álmával együtt, hogy abbahagyják az életbe való beavatkozást.
 4. A lány szerelmét és érzékenységét és más érzéseit úgy érzi, hogy „+” jelet ad a fiatalembernek. A pár közeli környezete azonban irritációt és gyűlöletet okoz a lány ellen. Talán szükség lesz arra, hogy megtörje a kapcsolatot.

A kapcsolatok egyidejűsége egyszerre segíthet és zavarhatja a témát. A kettősség ellentmondásként jelenik meg a már létező érzések között egy másik lény (személy, jelenség, tárgy, munka). Másrészről viszont a ambivalencia rövidtávú érzelmekből fakad. Ebben az esetben a kettősség a norma.

terápia

Ha a különböző fajok ambivalenciáját kóros állapotként fejezzük ki, akkor az ambivalencia leküzdéséhez orvosi segítségre van szükség. A kettős észlelés típusát és okát az orvos állapítja meg. A választott kezelés módja az állapot súlyosságától és a személy által tapasztalható tünetektől függ.

Kábítószer-kezelés

Ez a terápiás módszer akkor szükséges, ha a kettősség egy adott betegség következménye. Általában a kezelőorvos gyógyszert ír elő, amelynek hatása a személy stabilizálására szolgál. Nincs mágia, mindenfajta univerzális gyógyszer, és a nyugtalanságot, az antidepresszánsokat és a nyugtatókat általában a kettősség megszüntetésére írják elő.

Pszichoterápiás módszer

A ambivalencia különböző okai és tünetei vannak. A diagnózis segít azonosítani őket, és a kezelés ezeknek az összetevőknek a függvénye. A pszichológussal való egyéni konzultáció segít megérteni belső állapotát. Időszakában egy szakember segítségével egy személy rájön, hogy kiváltó tényezők („horgok”, amelyek ambivalens gondolatokat váltanak ki).

A pszichoterapeuta vagy pszichológus segít a gyengeségek azonosításában. Például változtassa meg az önbecsülés szintjét (leggyakrabban emelje meg), ne hagyja félni, hogy vállalja a felelősséget és kezelje az érzéseit. A csoportos osztályok és a személyes növekedési tréningek hatékonyan segítenek.

Gyakran a nők azt mondják: „El akarom hagyni, de attól tartok, hogy magam nem fogok felnevelni a gyermekeket”. Ebben az esetben jobb, ha újraszövegezed az érzéseidet: „Ezt meg fogom tenni, és attól tartok, hogy ezt és ezt. A vágy kérdése automatikusan eltűnik. Egyértelmű, hogy mit akar a személy és mit fél. Például egy ejtőernyővel akar ugrani, de fél a magasságtól, nem ugrik. Akkor félelemmel kell dolgoznod, nem pedig vágy.

Az ambivalencia gyenge problémás oldalt jelez, amelyre figyelmet kell fordítani.

Mikor van szüksége pszichiáterre?

Egy személy számára meglehetősen nehéz elfogadni az ambivalencia fejlődését magában. Ez a folyamat tudatalatti. A ambivalencia korrekciója hatékony lehet, ha egy személy toleráns a kétértelmű fogalmakkal szemben, elegendő az intelligencia és a karakter nyitottsága.

Amikor a szituációs kettősség patológiává alakul át, a kommunikációs nehézséget provokálják, ami nem megfelelő reakcióhoz vezet. Ezután kapcsolatba kell lépnie egy pszichiáterrel.

A személy ambivalens érzéseket tapasztalhat szeretteivel, tárgyaival vagy jelenségeivel szemben. És ez normális, mivel egy személy személyisége árnyékból és fényből szőtt. Ezek az összetevők folyamatosan egyensúlyban vannak a bűn és a szentség között, "igen" és "nem". De ha a ambivalencia áthalad minden jellemzőn, és már patológiásként él, akkor kapcsolatba kell lépnie egy szakemberrel. Általánosságban elmondható, hogy a pszichológusok azt mondják, hogy az ambivalencia az önvédelem a negatív ellen. A fokozott szorongás és a depresszió megakadályozza, hogy a személy döntéseket hozzon, és súlyosbítja a problémát. Ezért, ha most már elhúzódó depresszióban van, akkor ambivalenciához vezethet.

A pszichológia kételye: meghatározások és kezelési módszerek

A pszichológiai gyakorlatba nem került bele azonnal az ambivalencia fogalma, egy ideig a skizofrénia egyik kulcsfontosságú tünete volt, mint egyfajta osztott személyiség. A belső inkonzisztenciát és az azonos irányú ambivalenciát a mentális zavarok egyik típusaként értelmezték. Ez annak is köszönhető, hogy az ambivalens érzés megakadályozza, hogy a személy a valóságot megfelelően érzékelje, szándékos cselekedeteket végezzen, és olyan helyzetet fogadjon el, amelyből a legnagyobb hasznot képviseli.

A pszichiátria esetében ez a személyes minőség nem motivált és ellentmondásos magatartásnak tekinthető. A pszichológiában hasonló definíciója van, de hűbben fogadja el és jellemzi a tudat magját. A kifejezés a pszichológusok és a pszichoterapeuták gyakorlatában szilárdan megalapozott, ezért fontos megérteni, hogy hol van a norma, és hol van egy patológia, amit érdemes kezelni.

Kezdetben a pszichoanalízisben széles körben elterjedt a ambivalencia, amely után önálló kifejezésként kezdett megjelenni. Ebből a pozícióból a ambivalencia jelensége nem patológiás állapot, hanem minden ember számára jellemző. A személyiség kialakulásának időszakában, a világ körüli tudás és a társadalmi környezeten belüli tudatosság során az egyén elkerülhetetlenül a kettősség határozott szakaszán megy keresztül. De ebben a pillanatban van egy határidő, és általában nem mindig olyan élénk.

A pszichológiai szempont a személyiségfejlődés időszakában az ambivalencia kötelező jelenségére épül. A jelenség normális észlelésének alapja az élet iránti ambivalencia, ahol egyrészt az élni való vágy, másrészt a közelgő halál ismerete. Ez a két fogalom olyan ösztön, amely nem lehet kiszáradni, mivel ezek alapvetőek. Ez megmagyarázza azt a tényt, hogy az emberi elme kezdetben nem ambivalenciát vet ki, és nem egy külső tényező provokál: ez a természetben rejlő.

A megnövekedett ambivalencia neurózishoz vezethet és személyiségzavarokat okozhat. Ehhez negatív körülmények, konfliktusok és stresszes helyzetek, az alkohol és a pszichotróp anyagok túlzott bevitele vezethet. Ugyanez az esemény az egyén életében különböző szempontból érzékelhető. A vágyat nem mindig támogatja a lehetőség és a józan ész. De ha a dualitás nem károsítja a valóság felfogását, akkor ez a jelenség normális és megfelelő formája.

A pszichiátria esetében az ambivalencia fogalmát nem tekintik különálló kóros állapotnak. Gyakran tüneti megnyilvánulása van más betegségekben. Ez utóbbiak közé tartozik a krónikus depresszió, az obszesszív-kompulzív zavar, az étkezési zavarok, a fób állapotok, a pánikrohamok. Sigmund Freud írásaiban nagy figyelmet fordított az ambivalencia patológiás oldalára, tekintve a szkizofrénia nyilvánvaló megnyilvánulásának.

A normális és a patológiai ambivalencia közötti különbséget a megnyilvánulások súlyosságának és gyakoriságának mértéke határozza meg. A pszichológiában ez a pszichózis oka, a pszichiátria esetében ez csak egy tünet, melynek oka mindig a fő betegség.

Az ambivalencia kialakulásának legfőbb oka az, hogy az egyén nem tud választani és prioritást adni. Bizonyos esetekben a határozatlanság negatívan befolyásolja az egyén egészségét, társadalmi helyzetét, személyes helyzetét. Mindez belső pszicho-érzelmi konfliktushoz vezet. A pszichológiában úgy véljük, hogy ez az egyén faji, vallási meggyőződés, szexuális irányultság, egészség és más hasonló pontok közötti különbség sajátos felfogásán alapul. A személyes megértés és a társadalmi értékek következetlensége belső konfliktushoz vezet.

A legtöbb pszichológus hajlamos arra a változatra, hogy az ambivalencia lényege a személy személyes tulajdonságaiban rejlik. A határozatlanság, az önbizalom és az alacsony önbecsülés állandó kétségeket okoz. Az ilyen emberek a tudatalatti szinten félnek attól, hogy mások, fájdalmasan tapasztalják a kritikát, félnek a felelősségüktől. Nem az utolsó szerepet játszik az intuíción alapuló belső hang, amikor az elme ellenáll az érzelmeknek.

A tudósok bebizonyították, hogy a bal félteke felelős a pozitív érzelmekért, és a helyes a negatív érzelmekért. Ez arra utal, hogy fiziológiája miatt egy személy hajlamos egyidejűleg egymásnak ellentmondó érzésekre. Az agy legalább két ellentétes területe vesz részt a döntéshozatalban - kognitív és szocio-affektív szférái.

A kétértelműség típusok közötti megoszlása ​​a pszichoterápiás gyakorlat folyamán keletkezett, amikor bebizonyosodott, hogy az inkonzisztencia az ember létfontosságú tevékenységének különböző területein nyilvánul meg.

 • Az érzelmek vagy az érzelmi megjelenés kettős hozzáállása ugyanazon objektum iránti kettős hozzáállás jellemzi. A személy egyidejűleg élvezetet és ellenségességet, vágyat és félelmet, szeretetet és gyűlöletet tapasztal. Gyakran ez a fajta a tapasztalatok ambivalenciája, mert az érzékelés bipolaritását reprezentálja, ami gyakran a tudatosságban történik.
 • A kapcsolatok ambivalenciája - tudatalatti szinten történik. A múltbeli tapasztalatok és az ellenfél valós akciói miatt. Egy olyan partner, aki a múltban fájdalmat és szenvedést okozott, miközben megpróbálta visszaszerezni a bizalmat és a szívességet, pozitív dolgokat tesz, de ellentmondásokat okoz. Ezt a fajtát a belső érzések között részletesen jellemzik: "Nem akarok -" "Nem akarok", stb. A házaspárban ez a jelenség instabilitást és konfliktusokat okoz.
 • A csatolás ambivalenciája gyakrabban fordul elő a gyermekeknél, amikor egyidejűleg a szüleik iránti szeretetet és vágyat tapasztalják, de másfelől félnek az elutasításukról és a kritikájukról. Ez a fajta tizenéves tizenéves, aki szigorú szabályok szerint nőtt fel és kevés szeretetet, szeretetet és gondosságot kap. Ennek eredményeként - a túlzott igények kialakulása magukra, patológiás önkritikára és alacsony önértékelésre felnőttkorban.
 • A gondolkodás ambivalenciája az ugyanazon helyzetre vonatkozó nézetek ellentmondásában nyilvánul meg, amikor egyidejűleg két fogalom van az elmében, és nem mozdítják el egymást, hanem párhuzamosan léteznek. Ez a típus egy kóros személyiségzavar, amelyet az elméleti gondolkodás képtelensége fejez ki, ami a paranoiával és a skizofréniaval történik.
 • A tudat kételye vagy szubjektív nézete pszichológiai patológia. Ez a valóság észlelésének ellentmondásában nyilvánul meg, azaz a belső hiedelmek különböznek a sztereotípiáktól vagy a közvéleménytől. Gyakran előfordul a pszichózis, a téveszmék és az obszesszív állapotok, fokozott szorongás.
 • Nemek közötti ambivalencia - a nemek közötti ellentmondások, amikor egy személy szereti a ruhákat vagy az ellenkező nemhez kötődő kifejezést. Gyakran a beteg nem dönthet férfiakról vagy nőkről, nagyobb szexuális vágy van.
 • Az akarat a cselekvés meghozatala és az elutasítása között ellentmondásos. Bizonyos esetekben súlyos, ha egy személy tagadja, hogy aludni vagy enni akar.

Az orvosi gyakorlatban az ismeretelméleti ambivalenciát nem veszik figyelembe, inkább filozófiához kötődik, ahol az ellentmondásos tudás kérdése, a „kettős megismerés” kifejezés gyakrabban fordul elő.

Az érzések ambivalenciájának szembetűnő példája Shakespeare Hamlet munkája, ahol Othello egyszerre szerette és gyűlölte Desdemont. A házaspár kapcsolatában a megnyilvánulást az jellemzi, hogy a feleség nem sokáig megbocsátani az árulást. Az egész nemzetek erős ambivalenciának vannak kitéve - ez kétségek merül fel a fontos állami szintű döntések elfogadásával kapcsolatban, amikor a lázadás vágyát elnyomja a félelem, hogy a nemzet számára rosszabbá teszi a dolgokat.

Ambivalencia: mi az állapot, tünetei és kezelése

Az ambivalencia vagy a kettősség az eredetileg az orvosi pszichológiában és a pszichiátriaban használt kifejezés. Ez azt jelenti, hogy egy pillanat alatt létezik az ember két poláris ötlet, érzelem, vágy.

A koncepciót az 1900-as évek elején a franciaországi pszichiáter Bleuler vezette be, aki ragaszkodott ahhoz, hogy az ambivalencia a skizofrénia egyik legfontosabb tünete.

Később a dualitás elképzelése kezdett megjelenni a pszichoanalitikus elméletekben és Sigmund Freud, Carl Jung munkájában, amely nemcsak neurotikus tünetekkel rendelkező betegekre összpontosított. Ha az orvostudomány szempontjából olyan állapot, amelyben két gondolkodás vagy két érzés keveredés nélkül létezik, patológiát jelent, a pszichológiai kettősség kontextusában általános fogalomnak tekinthető, és nem állítja, hogy ez egy eltérés.

A kifejezés jelentésének teljes megértéséhez két szempontból kell tekinteni az ambivalenciát: pszichológiai és pszichiátriai.

Jelenség a pszichológia szempontjából

Annak ellenére, hogy kezdetben a fogalmat kizárólag az orvosi területen használták, a ambivalencia elképzelését széles körben elfogadták a pszichoanalízisben, később általánosan elfogadott kifejezéssé vált.

A pszichológiában ez az állapot nem olyan fájdalmas, hanem szinte minden ember számára van előírva. Csak a kettősség megnyilvánulásának mértéke változik. Freud ragaszkodott ahhoz, hogy a különféle neurotikus állapotokra jellemző kifejezett ambivalencia jellemző, és az Oidipus-komplexum összefüggésében is megfigyelhető, hogy jelen legyen a személyiségfejlesztés bizonyos szakaszaiban, például a szóbeli szakaszban.

Miért fordítanak jelentős figyelmet a pszichoanalitikusok ennek a funkciónak? Minden közvetlenül a pszichés struktúra modelljén alapul, melyet a pszichológiai tanításban (id, ego, superego) mutatnak be. Fontos oka az, hogy két ösztön - az életérzék (eros) és a halál ösztön - jelenléte jelen van. Ezek az ösztönök, amelyek az egyes személyeken belül léteznek, már jó példája az ambivalenciának. Ennek következtében nem lehet ragaszkodni ahhoz a gondolathoz, hogy a dualitás megszerzett állapot, amit belső vagy külső negatív tényezők okoznak.

Azonban az ambivalencia olyan jellegzetességnek tekinthető, amely „kedvező feltételek” kialakításakor élesedhet, és ennek eredményeként különböző határállapotokhoz és neurózisokhoz vezethet.

A megerősítő funkciók akkor fordulhatnak elő, ha:

 • a változás kísérletei, a tudatosság kiterjesztése;
 • alkoholt, pszichotróp anyagokat anesztézia alkalmazásával;
 • traumás körülmények;
 • súlyos stressz, leggyakrabban negatív.

A pszichoanalitikus formában az is az a gondolat, hogy egy bizonyos pillanatban a két ellentétes érzés (gondolatok, ötletek, vágyak) éles konfliktusba kerülhetnek, aminek következtében az egyik állam kimerül a tudatalattiba. Emiatt nem minden ember vizuálisan „szenvedhet” a tudatosságban jelenlévő kifejezett kettősségtől.

A pszichiátria szempontjából

Orvosi szempontból ésszerűtlen, hogy az ambivalenciát külön patológiás állapotnak tekintsük. Ez a negatív megnyilvánulás a pszichiátriaban számos betegség fontos tünete. Ezért a kettősség fejlődésének oka lehet a betegségek.

Annak ellenére, hogy kezdetben ambivalenciát tekintettünk a skizofrénia egyik legjelentősebb megnyilvánulásának, ez a tünet számos más körülményre is jellemző. Ezt a negatív szolgáltatást általában akkor mondják, ha:

 • különböző eredetű pszichózisok;
 • depresszió;
 • obszesszív kompulzív rendellenesség, például obszesszív neurosis obszesszív-kompulzív rendellenesség keretében;
 • a fóbiák, az étkezési zavarok és a pánikrohamok is ambivalenciát mutathatnak.

Mind a pszichológiában, mind az orvostudományban a kettősség nem foglalja magában a keverést, nem helyettesíti a meglévő érzelmeket (ötletek, vágyak stb.), Hanem egy pillanatra párhuzamosan tükrözi őket. A pszichiátria esetében azonban az ambivalenciát a nap folyamán az állam (kapcsolat) változásának is tekintik. Ebben a forgatókönyvben az idő múlásával megváltozik a változatlan jelenség, az objektum ellentétes attitűdje.

tünetek

Mivel a ambivalencia általános fogalom, a kulcsfontosságú tünetek kijelöléséhez szükség van arra, hogy az eredetileg pszichiátriai összefüggésben leírt szétválásra támaszkodjon. Három kulcsfontosságú pontot tartalmaz: az akarat, a gondolatok, az érzelmek. Ha a ambivalenciát patológiás állapotnak tekintik, akkor egy személy állandóan megtapasztalhatja mindhárom összetevőt, ami egymáshoz vezet.

Érzelmi kettősség

Az érzelmi-érzéki szféra ambivalenciája a leggyakoribb jellemző. Jellemző sok határvonali államra, időről időre egy teljesen egészséges ember életében képes.

Az ilyen típusú kettősség fő megnyilvánulása a két teljesen különböző színérzelem jelenléte. Egy személy egyszerre képes érezni a szeretetet és a gyűlöletet (ami a féltékenység kitöréseire jellemző), félelmet és érdeklődést, szimpátia és antipátiát tapasztal, és így tovább. Az ilyen ambivalencia különösen a nosztalgikus állapotokra jellemző, amikor egy személy szomorúságot érez a múltbeli események miatt, miközben érezheti magát és örömét a kellemes emlékektől.

Az érzelmi kettősség veszélye, melyik belső érzelmi állapot végül domináns lesz. Például, ha a félelem és az érdeklődés valamivel kapcsolatos, ha az érdeklődés előtérbe kerül, ez az életre és az egészségre veszélyes helyzetek kialakulásához vezethet. A gyűlölet dominanciájával, amikor a „hatás” állapota „elkezdődik”, az ember nemcsak önmagát, hanem a körülötte élő személyeket is károsíthatja.

Az ötletek és gondolatok polaritása

Úgy véljük, hogy az ambivalens gondolkodás közvetlenül jelentkezhet neurotikus állapotokban, rögeszmés gondolatokban, amelyek egymás között megváltoznak. A két polarikusan eltérő gondolkodás jelenléte kulcsfontosságú tünetré válik. A különböző ötletek jelenléte az érzelmi kettősséghez kapcsolódik. Ugyanakkor a gondolkodási lehetőségek köre hatalmas lehet.

A gondolkodás keretein belüli ambivalencia közvetlen "osztódásnak" tekinthető, ami a skizofrénia fejlődését jelzi.

A kettősség

Az erős típusú ambivalencia magában foglalja a cselekvés meghatározásának képtelenségét, egy konkrét választást. Egy személy a szomjúság érzését képes megtapasztalni, de abbahagyni az ivást, vagy hosszú ideig ugyanabban a helyzetben fagyasztani egy csészével, amit a szájába hoztak, anélkül, hogy kortyolt volna. Az állam az alvászavarok helyzetében nyilvánulhat meg, amikor az alváshoz való vágy és az ilyen pihenésre való törekvés együtt él, és az alvó kísérletek megállnak félig.

Pszichológiai szempontból a független döntés meghozatalának megtagadásának elmulasztása a végső soron olyan belső problémákkal járhat, mint:

 • az önmagáért és az életéért való felelősségérzet hiánya, vagy éppen ellenkezőleg, a túlzott felelősségvállalás, amelyben a rosszul való félelem dominál;
 • patológiás határozatlanság, elszigeteltség, félelem a túlzott figyelem felkeltésére;
 • az önkritika iránti hajlam, a perfekcionizmus;
 • belső fóbiák, fokozott szorongás stb.

Ugyanakkor, a választást elkerülve, egy személy egyidejűleg megkönnyebbülést és égő szégyenérzetet tapasztalhat a határozatlanságában, ami ismét azt jelzi, hogy a kettősség egyik fajtája képes egy másikra.

Mivel maga a ambivalencia vagy a betegség pszichéjének vagy tünetének egyfajta jellemzője, a háttér kontextusában keletkező egyéb háttér-megnyilvánulások az adott alaptól és a gyökér okától függenek.

Javítási módszerek (kezelés)

Ha ritkán fordul elő ambivalencia, nem nyilvánul meg egyértelműen, és nem jár jelentős negatív következményekkel, akkor nincs szükség a patológiáról. A psziché jellemzője, hogy nem igényel célzott terápiát.

Bármilyen beavatkozás akkor szükséges, ha ez az állapot kellemetlen érzést kelt az életre, vagy a kóros állapot előfordulásának és lefolyásának jelévé válik. A súlyos betegségek önellenőrzésére vagy otthoni kezelésére irányuló kísérletek nem lehetnek. Ez nemcsak eredménytelen, hanem kellemetlen következményekkel járhat.

Kábítószer-kezelés

Nincs speciálisan kifejlesztett gyógyszer, amely kifejezetten befolyásolja a patológiás természet ambivalenciáját. A farmakológiai hatóanyagokat a szakember választja ki, a személy általános állapotára alapozva, és annak alapján, hogy mely betegség a kettősség.

A terápiában, amely hatással van a betegségre, antidepresszánsokat, nyugtatókat, nyugtatókat és egyéb eszközöket, amelyek célja a pszichés patológiás megnyilvánulásainak elnyomása és a beteg állapotának stabilizálása, lehet alkalmazni. Bizonyos esetekben, amikor az alapbetegség erősen kifejeződik, a személy és a környezet életét és egészségét fenyegető veszélyt jelent, a pszichiátriai kórházakban lehet kezelni.

pszichoterápia

A pszichoterápia részeként az egyéni tanácsadás elvégezhető azon belső állapot azonosítására, amelyben ez a patológia aktív. Különösen a pszichoanalitikus megközelítés lehetséges.

A korrekciót a belső állapot kettősség létrehozása alapján végzik. Ha a trigger gyermekkori trauma, akkor azt ki kell dolgozni. A munka az önbecsülés megváltozására irányul, felelősségérzetet kelt, az érzelmi szféra korrekcióját. Olyan helyzetben, amikor az ambivalencia a szorongás, a fóbiák formájában negatív következményekkel jár, a pszichoterápiás hatás befolyásolja ezeknek a problémás pontoknak a kidolgozását.

Bizonyos esetekben a csoportos és képzési foglalkozások relevánsak lesznek, például a személyes növekedés vagy a belső félelmek kezelése terén.

Annak ellenére, hogy a dualitást a psziché egyik jellemzőjévé nyilvánítják, fontos, hogy figyelmesek legyenek az Ön állapotára, figyelemmel a lehetséges változásokra. Ha a poláris rögeszmék és vágyak elkezdenek folytatódni, de nem működik, hogy megértsük a hozzáállás igazságát, kérj segítséget, tanácsot egy szakembertől. Ez nemcsak megszabadulni fog a jelenlegi kényelmetlenségtől, hanem a kezdeti szakaszokban a pszichiában bekövetkező bármilyen eltérést is azonosítja, ami nagyban leegyszerűsíti a korrekciós lehetőségek kiválasztását.

A cikk szerzője: Lobzova Alyona Igorevna, klinikai pszichológus, korpszichológiai szakember

Tudjon Meg Többet A Skizofrénia