A kettősség a kettősség fogalma, amelyet eredetileg pszichológiában használtak, hogy több poláris ötlet jelenlétét jelezzék az emberi elmében. Meg kell jegyezni, hogy egy személy elméjében egyidejűleg több poláris ötlet, valamint vágy vagy érzelem is létezhet. A vizsgált koncepciót a tizenkilencedik század elején elfogadták a "fegyverzet" számára, és hosszú ideig a skizofrénia fő tüneteinek tekintették.

Az ambivalencia jelenségét olyan kiváló tudósok tanulmányozták, mint Carl Jung és Sigmund Freud, akik nagy figyelmet szenteltek a tudatosság kettősségének. Ha a tudatosság kettősségéről beszélünk az orvostudomány szempontjából, akkor azt mondhatjuk, hogy az emberi agyban hasonló állapotban két gondolat nem keverhető össze. A pszichológiai oldalon a tudatosság kettőssége normának tekinthető, amely nem igényel mentális korrekciót. Vessünk egy pillantást arra, hogy milyen ambivalencia és hogyan nyilvánul meg.

Ambivalencia (latin ambo - mindkét valentia - erő): egy személy ambivalenciája valamire

A kettősség jelensége a pszichológiában

A kezdetektől fogva az ambivalenciát csak az orvosi területen használták a kettősség fogalmaként. Sokkal később a tizenkilencedik század nagy tudósai megemlítették a szóban forgó jelenséget, ambivalenciát alkalmazva a psziché jellemzőinek jellemzésére. Fontos megjegyezni, hogy ez a feltétel a pszichológia szempontjából normális, és nem igényel kezelést. Ezen a területen csak ennek az állapotnak a kifejeződése fontos. Sigmund Freud szerint a kifejezett ambivalencia a neurotikus rendellenességek egyik tünete. Ezen túlmenően a kettősséget gyakran az Oedipal komplexumban és a személyes fejlődés bizonyos szakaszaiban említik.

A fentiek alapján nagyon természetes kérdés jelenik meg, miért van az emberi tudatnak ez a jellemzője ilyen nagy értékkel? Annak érdekében, hogy megértsük az ambivalencia fontosságát, alaposan tanulmányozni kell az emberi tudat szerkezetének modelljét. Emellett fokozott figyelmet kell fordítani a két létfontosságú ösztönre - az erókra (élet) és a halálra. Ezek az ösztönök az emberben születnek meg a születés pillanatától, ami a vizsgált jelenség kulcsfontosságú megnyilvánulása. Ezen elmélet alapján a szakértők azt a változatot terjesztették elő, hogy a tudat kettőssége a születésektől minden emberhez tartozik, és nem egy megszerzett állapot, amelyet különböző tényezők váltanak ki.

De fontos megjegyezni, hogy bizonyos életkörülmények negatívan tükrözhetik az emberi tudatot, ami a törékeny egyensúly megsértését okozhatja. A neurózis és más határvonalállapotok kialakulását provokálja a zavaros mentális egyensúly. A leggyakrabban az alábbi helyzetekben következik be:

 1. A pszichotróp gyógyszerek, az alkohol és a kábítószerek használata.
 2. Negatív érzelmi zavar és stressz.
 3. Pszichotraumatikus helyzetek, amelyek nyomot hagynak az emberi elmére.
 4. Különböző gyakorlatok és technikák alkalmazása az észlelés bővítésére (változására).

Figyelembe véve a pszichológia ambivalenciájának kérdését, fontos megemlíteni, hogy a szakértők szerint az ellentétes elképzelések előbb-utóbb olyan konfliktusba kerülnek, amely negatív hatással lesz a tudatra. Ennek a konfliktusnak az egyik következménye, hogy az érzékek egyike bejuthat a tudatalattiba. Ennek az átmenetnek az eredménye, hogy a dualitás csökkenti annak súlyosságát.

A Blairu ambivalenciája három típusra oszlik

Ambivalencia a pszichiátria területén

Orvosi szempontból ambivalenciát figyelembe véve meg kell jegyezni, hogy ez az állapot nem független patológia. A pszichiátria esetében a vizsgált jelenség a különböző betegségek klinikai képének része. Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a kettősség megjelenése pontosan a mentális zavarok kialakulásához kapcsolódik. Ambivalens érzelmek, gondolatok és érzelmek a különböző betegségekre jellemzőek, amelyek között meg kell különböztetni a skizofréniát. Ezenkívül az emberi tudat ezen jellemzője negatív fényben nyilvánul meg olyan betegségekben, mint:

 • krónikus depresszió;
 • pszichózis;
 • rögeszmés-kényszeres betegségek (rögeszmés-kényszeres betegség, neurózis stb.).

Gyakran előfordul, hogy a pánik félelem, az étkezési zavarok és a fóbiák támadásaiban ambivalencia jelenik meg.

Fontos megérteni, hogy az ambivalencia jelensége számos érzés, érzelem vagy vágy jelenlétét jelenti, amelyek nem keverednek, hanem párhuzamosan jelennek meg. A pszichiátria szempontjából a kettősséget a külvilág hozzáállásának drámai változásaként tekintik. Egy ilyen állapotban a személy gyakran megváltoztatja a különböző emberek, tárgyak vagy jelenségek iránti hozzáállását.

Klinikai kép

Mivel a szóban forgó kifejezésnek sok definíciója van, a klinikai kép elkészítésekor az eredeti (pszichiátriai) kontextusban használt kritériumokra támaszkodunk. Ezek a kritériumok három csoportra oszthatók: érzelmek, gondolatok és akarat. Abban az esetben, ha egy ambivalens állapotot patológiának tekintünk, a páciensnek mindhárom fent említett összetevője van, amelyeket egymással generálnak.

Érzelmi ambivalencia

Az érzelmileg érzékeny szférát érintő kettősség a legmagasabb. Ez a tünet, amely sok neurózisra és más mentális zavarokra jellemző, gyakran teljesen egészséges emberekben fordul elő. Az érzelmileg érzékeny szférában a kettősség fényes jele több ellentétes érzelem jelenléte. Az ambivalens hozzáállás az olyan érzések, mint a gyűlölet és a szeretet, a kíváncsiság és a félelem, a megvetés és az együttérzés. A legtöbb esetben egy egészséges személy hasonló állapotban van a nosztalgiával, ahol a múlt szomorúsága kellemes emlékeket ad örömnek.

Ennek az állapotnak a veszélyét azzal magyarázza, hogy előbb-utóbb az egyik állam domináns szerepet tölt be. Olyan helyzetben, amikor a félelem kíváncsisággal jár, a skála eltérése az utóbbi javára traumatikus következményekkel és az élet veszélyével járhat. A gyűlölet elleni szeretet uralma a védelmi mechanizmusok elindítását okozza, amelyben a saját érzelmei alatt álló személy káros lehet mind másoknak, mind magának.

Az ambivalenciával egy személy egyidejűleg pozitív és negatív érzéseket tapasztal valakire vagy valamire.

Poláris gondolatok és ötletek

A poláris gondolatok és ötletek szerves részét képezik a neurotikus rendellenességeknek. A szellemi betegségek sajátos jellegzetességei az obszesszív gondolatok és ötletek, amelyek az emberi elmeben egymásnak sikerülnek. Figyelmet kell fordítani arra a tényre, hogy a tudatosság poláris gondolatai csak az érzelmi érzékelés kettőssége miatt jelennek meg. Az emberi gondolatok nagyon sokféle lehetnek korlátlan méretűek. A pszichiátriai gondolkodás kettősségét a tudatosság „repedésének” tekintik, amely a skizofrénia fő tünete.

Lesz gömb

A szándékos kettősséget úgy jellemzik, hogy nincs lehetőség egy adott cselekvés végrehajtására, több inger jelenléte miatt. Annak érdekében, hogy jobban megértsük ezt az állapotot, vizsgáljunk meg egy olyan helyzetet, amelyben egy személy erős szomjúságot tapasztal. Ilyen körülmények között egy hétköznapi ember egy poharat fog, öntsön vizet, és leállítja a szomjúságát. Amikor az önkéntes kettősség, a betegek megtagadják a vizet, vagy egy helyen egy pohárral fagyják be a vizet, miközben nem figyelnek az erős ivóvágyra. Leggyakrabban a legtöbb ember szembesül ezzel a jelenséggel, amikor egyidejűleg ébren és lefeküdni akar.

Az önkéntes ambivalenciát vizsgáló szakemberek azt mondják, hogy a független döntések megtagadását leginkább a belső konfliktusok okozzák. Az ilyen konfliktusok okai felelőtlen viselkedés lehetnek, vagy éppen ellenkezőleg, a felelősség fokozódása, amit a hiba elkövetésének félelme követ. A belső konfliktus oka lehet az önbecsülés és a fokozott önkritika, a nyilvánosság figyelmének félelme és a perfekcionizmus, a fokozott szorongás, a határozatlanság és a különböző fóbiák irányába mutató tendencia. A nehéz választás elkerülésére tett kísérlethez két poláris érzés jelenik meg - szégyen a saját határozatlanságára és a megkönnyebbülés érzésére. Ezek az érzések jelenléte a szakértők megerősítik azt az elméletet, hogy minden egyes kettősség szorosan kapcsolódik egymáshoz.

A kettős érzelmek, mint maga a ambivalencia, mind az emberi tudatosság, mind a betegség tünete lehetnek. Ezért a diagnosztikai vizsgálat során fokozott figyelmet fordítanak ennek az állapotnak a hátterében.

A kétértékű viselkedés lehet az érzelmi instabilitás és néha a mentális betegségek első jele.

Terápiás módszerek

Ha egy személy mérsékelten ambivalens, amelyhez ezen állapot negatív megnyilvánulása hiányzik, nem szükséges különféle kezelési módszereket alkalmazni. Ebben az esetben a dualitás a tudat jellegzetessége. Az orvosi beavatkozás csak olyan helyzetekben szükséges, ahol a körülötte lévő világ felé irányuló ambivalencia negatív nyomot hagy a szokásos élet tevékenységére. Ebben a helyzetben a belső konfliktusok okozta kellemetlen érzés egyfajta jel lehet a mentális zavarok jelenlétéről. A szakértők nem javasolják a hasonló problémákkal küzdő embereket, hogy önállóan keressenek különböző konfliktusmegoldási módszereket, mivel súlyosabb szövődmények kialakulásának nagy kockázata van.

Kábítószer-kezelés

Eddig nincsenek olyan kábítószer-orientált gyógyszerek, amelyek kiküszöbölhetik a tudat kettősségét. A kezelési stratégiát, valamint a felhasznált eszközöket egyedileg vizsgáljuk. A leggyakrabban a specifikus gyógyszerek kiválasztása a klinikai képet kiegészítő kísérő tünetek alapján történik.

A határkörülmények komplex kezelésének részeként különböző gyógyszercsoportokból származó gyógyszereket használnak. Ezek lehetnek könnyű vagy nyugtató gyógyszerek vagy „erősebb” nyugtatók és antidepresszánsok. Az ilyen gyógyszerek hatása a betegség súlyosságának elnyomására és a mentális egyensúly normalizálására irányul. Abban az esetben, ha a betegség erős súlyosságú és nagy a kockázata a beteg életének, a szakemberek javasolhatják a beteg hozzátartozóit, hogy terápiát végezzenek a kórházban.

Mentális korrekció

A pszichoterápia módszerei a tudatosság kettősségének okának azonosítására szolgálnak. Ez azt jelenti, hogy a kezelés fő hangsúlya a pszichoanalitikus hatás. A stabil eredmény elérése érdekében a szakembernek meg kell határoznia a ambivalencia megjelenésének okait. Olyan helyzetekben, ahol a kiváltó mechanizmus szerepe különféle traumatikus körülmények között van, amelyek gyermekgyökérrel rendelkeznek, a szakembernek gondosan át kell dolgoznia ezen a pillanatban. Ehhez növelje az önbecsülést, és vigye fel a felelősségérzetet a beteg felé. Fokozott figyelmet fordítanak az érzelmi-akarati szféra korrekciójára.

Számos pszichológus úgy véli, hogy a ambivalencia minden személy számára kivétel nélkül rejlik, de a különbség csak a megnyilvánulásának mértékében rejlik.

Amikor a tudatosság kettőssége a fóbiák és a megnövekedett szorongás oka, a pszichoterápiás kezelés fő célja a beteg életének problémás pillanatai elleni küzdelem. A kívánt hatás mind független képzések, mind a belső félelem és a személyes növekedés elleni küzdelemre irányuló csoportos gyakorlatok segítségével érhető el.

Összefoglalva, meg kell mondani, hogy a dualitás az emberi psziché és a betegség tüneteinek különlegessége lehet. Ezért nagyon fontos, hogy megfelelő figyelmet szenteljenek saját államának. A körülöttünk lévő világ iránti ambivalenciából adódó kellemetlen érzések megjelenése sürgős konzultációt igényel egy szakemberrel. Ellenkező esetben minden nap megnő az emberi életre gyakorolt ​​lehetséges negatív következmények kockázata.

A kapcsolatok érzéseinek ambivalenciája

Ha megérintjük a kapcsolatok témáját, akkor a pszichológusok gyakran találkoznak egymással, akik egyszerre szeretik és gyűlölik egymást. Gyakran ez a kapcsolat a rokonok között alakul ki. Az érzések ambivalenciája a modern társadalomban gyakori. Egyes szakértők pszichológiai rendellenességre utalnak. Mindent megérteni, fontolja meg ezt a témát a psytheater.com oldalon.

Az emberi természet érzései vannak. Néhány érzelem rövid életű, míg mások állandóak. A kapcsolatokról az állandó érzések tárgya érinti. Az embereknek sokáig szeretniük kell egymást egymástól (a legjobb - örökkévalóság). Amint az érzések áthaladnak, az unió feloldódik. Sokan ismerik a jelenséget, amely tovább fokozza az érzések ambivalenciáját:

 1. Egyrészt egy személy úgy érzi, hogy félni fog egy szeretett ember elvesztését.
 2. Másrészről, egy személy gyűlöletet tapasztal egy olyan partner felé, aki őt sértő, megalázza, és eldobja.

Nem lehet egy személyről beszélni robotként, amely csak egy programot követ. Azonban az a körülmény, amikor egy személyt ütközik egymásnak ellentmondó vágyak, érzelmek vagy gondolatok, szintén kórosnak hívják. Hol van a helyes út?

A szakértők azt mondják, hogy normális, ha egy személy élete során megváltoztatja gondolatait, vágyait és érzelmi hangulatát. Ez azonban felváltva történik. Az állam, amikor ellentmondásos tapasztalatokkal szétesik, vagy átmeneti időszak (ha több napig tart), vagy pszichológiai eltérés (amikor több hónapot és akár éveket is tart).

Mi az ambivalencia?

A modern ember alapvetően ambivalens állapotban van. Mi az ambivalencia? Ez egy egyidejű tapasztalat az objektumra vagy személyre nézve ellentétes érzésekről. E. Bleuler bevezette ezt a koncepciót, amely a skizofrénia egyik tünetét jelzi, és az ambivalenciát szellemi, akaratlansági és érzelmi.

Az érzelmi ambivalencia a leggyakoribb egy személy életében. Ez az egyén egy másik személy iránti kettős hozzáállásában nyilvánul meg. A szülő-gyermek vagy a szeretet kapcsolataiban ez a jelenség a leggyakoribb.

A szándékos ambivalencia nyilvánvalóvá válik abban, hogy nem lehet két döntést választani. Ez olyan helyzetben történik, amikor mindkét döntés egyaránt értelmes és kívánatos. Ilyen helyzetben a személy gyakran úgy dönt, hogy nem dönt, és megoldatlan helyzetben marad.

A szellemi ambivalencia egy személy gondolataiban nyilvánul meg, amikor a vélemények, amelyeket egymás között cserélnek, vagy ellentmondanak egymásnak.

Egyes szakértők úgy vélik, hogy az ambivalencia egy személy teljesen normális állapotának tekinthető, mivel ugyanakkor észrevehető az élet és a halál iránti érdeklődés. Azonban a boldog és racionalizált létezés érdekében a ambivalencia akadályt jelent az áthaladáshoz, különben a helyzet tovább súlyosbodik.

A személy úgy dönt, hogy mi felel meg a lelkiállapotának. A gyerekek szeretik a kívánt életmódhoz illő játékokat. A ruhát úgy választják meg, hogy az megfeleljen egy ember boldog életre vonatkozó elképzeléseinek. A filmeket és a programokat azok tekintik, amelyek közvetítik a nézőben uralkodó hangulatot. Éppen ezért az emberek tudatosan tudatosan olvassák egymástól az információkat, és megértsék, hogy érdekeltek-e az új partnerek, vagy sem.

Az emberek még a kedvenc és üzleti partnereiket, barátaikat is választják az általuk elválaszthatatlan érdekekkel, attitűdökkel és lelkiállapotokkal összhangban. Például a vidám fickó nem lesz képes kapcsolatba lépni egy olyan személyrel, aki pesszimista a világgal. Az ilyen emberek soha nem fognak egymáshoz közeledni, de csak metszeni tudnak, de azonnal döntenek, hogy soha többé nem látják.

A személy úgy dönt, hogy mi felel meg a lelkiállapotának. Hogyan öltözzön fel egy személy? Mit szeret olvasni, nézni? Mit beszélsz általában a barátaiddal? Mit beszélnek az emberek? Milyen helyeket szeret látogatni? Nézd meg jobban, és észreveszed, hogy mindaz, amit egy személy magában foglal, megfelel az elméjének, a világnézetnek, a hangulatnak. Ön is választja a világot a spirituális impulzusokkal összhangban. Nézz körül és elemezd magad. Elképzelhető, hogy ön magad a kétségbeesés és a bánat „gödörbe” vonja magát, mert embereket választ, eseményeket hoz létre és olyan helyeket látogat meg, amelyek nem adnak semmit mást. Légy figyelmes a környezetedre, mert ez nem csak a lelked tükröződése, hanem befolyásolja Önt is, hogy örökké maradjon benne.

Az érzések ambivalenciája

Az emberek közötti kapcsolatokban az érzések ambivalenciája meglehetősen gyakori. Ezt a fogalmat a pszichológia határozza meg, mint a tárgynak az objektumra, tárgyra, személyre stb. Ellentmondásos hozzáállását. Egyidejűleg elfogadja és elutasítja, elutasítja az érzéseinek tárgyát.

Ezt a kifejezést először a svájci pszichiáter Bleuler vezette be, aki a skizofréniát írta le. Ugyanakkor egy hétköznapi embernek hasonló tapasztalatai vannak. A szakértők a ambivalenciát a hazai szükségletek sokféleségével és a környező világ sokféleségével társítják, amelyek egyszerre vonzhatják és visszavonhatják magukat.

Z. Freud ezt a jelenséget szokásnak tekinti, rövid idő alatt nyilvánul meg, és nem világos. Ellenkező esetben a neurózis fejlődik. Egy személy egyszerre érezheti a szeretetet és gyűlöletet, az örömöt és az elégedetlenséget, az együttérzést és az ellenségességet. Gyakran egy érzés álcázott, mint egy másik.

A pszichológiában ennek a jelenségnek két meghatározása van:

 • A kettősség az egyén érzéseinek egy másik személyhez, jelenséghez vagy eseményhez viszonyított kettőssége. Gyakran nyilvánvaló, hogy az egyénre nézve kétértelmű kapcsolattal rendelkező tárgyakhoz kapcsolódik. Ez különbözik a pusztán pozitív vagy negatív érzelmektől, amelyeket egyes pszichoanalitikusok egy tárgy idealizálásának vagy leértékelésének értelmeznek. Így az érzések ambivalenciája normálisnak tekinthető.
 • A pszichiátria kétoldalúsága a személyiség felosztása, amely felváltva tapasztalja az egyiket, majd az ellenkező érzéseket.

A kétértékű érzések olyan érzelmek, amelyeket egy személy egyidejűleg tapasztal. A vegyes érzések felváltva jelennek meg.

Az ambivalencia megnyilvánulásának élénk példái a gyermek-szülő kapcsolatok és a szeretett emberek szakszervezetei. Egyrészt a gyermek halálát kívánja szüleinek, másrészt szüksége van rájuk, és igazán szereti őket. Egyrészt a partnerek szeretni tudják egymást, de ugyanakkor megértik, hogy utálnak.

Hogyan lehet ezt megmagyarázni? Az érzések kettőssége magyarázható azzal a ténnyel, hogy egy személyben az emberek ösztönös igényei és alapjai összefonódnak, amelyek az emberi fejbe gyökereznek. Vegyünk például egy szerelmi szövetséget, ahol a házastársak szeretik és gyűlölik egymást.

 1. Egyrészt kénytelenek játszani a szerelmesek szerepét, mert úgy érzik, hogy szükség van rá. Talán már nem szeretik egymást, de mivel együtt maradnak, arra kényszerülnek, hogy elküldjék azokat a közelben lévőeknek. Ez a társadalomban elfogadott elvekkel magyarázható, ahol a házastársaknak szeretniük kell egymást, még ha nem is.
 2. Másrészről a házastársak gyűlölik, mert olyan helyzeteket állapítanak meg, amikor szeretteik bántják őket. Tudatosan megértik, hogy nem szeretik, de máskülönben fájdalmat nem okozott volna. Ez gyűlöletet okoz, amit megpróbálnak elrejteni, mert elpusztíthatják a szakszervezetet, amelyet az őket körülvevő emberek elfogadnak és bátorítanak.

Ambivalencia akkor fordul elő, ha az ösztönök, a tudatos vágyak, a helyzet körülményei és a társadalom alapjai ellentmondanak. A személynek arra kell kényszerítenie, hogy megmentse azt, ami nem, miközben folyamatosan tapasztalja, hogy mi az, ami időszakosan okozott.

Ambivalencia a kapcsolatban

Az ambivalencia kezelése normában vagy patológiában? Nyilvánvaló, hogy egy személy mindig a biztonságra törekszik. Ez harmonikusabbá és kiegyensúlyozottabbá teszi életét, mint az inkonzisztencia, a kettősség. Másrészt emlékeznünk kell a felmerülő helyzetekre, amelyek egyszerűen provokálnak az állandó tapasztalatokkal ellentétes érzelmeket. Ez normális, bár az ambivalencia állapotában nyilvánul meg.

Egyrészt, a szülő szeretheti a gyermekét, másrészt úgy érezheti, hogy irritáltnak tűnik a baba emeléséből eredő fáradtság miatt. Ez a helyzeten belül normálisnak tekinthető, de állandó szempontból megszabadulni kell az egymással ellentétes tapasztalatoktól, hogy ne alakuljanak ki rendellenességek vagy konfliktusok.

Egy személy mindig ambivalenciára hajlik. Ez annak a világnak a sokfélesége miatt van, amelyben él, a benne felmerülő érzéseket és az időszakosan előforduló helyzeteket. Nem szabad a kettősség állapotát valami rossznak tekinteni, ha az nem hosszabb az élet során. Mindaddig, amíg a helyzet fennáll, a személy dualista érzéseket tapasztalhat. Amint áthalad, jobb, ha döntést hozunk, és eldönthetjük, mi a saját magatartása a történtekhez.

Néhány pszichológus úgy véli, hogy a ambivalencia normális állapotú, mivel gyakori, hogy egy személy elfogadja az egymásnak ellentmondó ötleteket, a választás helyzeteire, a kettős érzések megtapasztalására. Más pszichológusok rámutatnak arra, hogy az ember életében az ambivalencia mint állandó jelenség különböző pszichológiai rendellenességekhez vezet.

A kettősséget meg kell különböztetni az összes elfogadottságtól, amikor egy személy elfogadja a kettősséget. A különbség az, hogy nincs osztás. Például, a fekete-fehér nem egy személyt két ellentétes színnek tekinti, hanem egy színnek tekintik, amikor a másikba fordul, és fordítva.

Az ambivalencia egyértelmű megosztottság, ahol az érzéseket, gondolatokat és ötleteket ellentétnek tekintjük. A megértés az állítólag ellentmondásos fogalmak egy egészbe való összefogása, ahol egyidejűleg léteznek, és nem ellentmondanak egymásnak, nem zavarják. Ez a vsepolnenie egy normális állapot, amely élettartamot tarthat, míg a ambivalencia olyan helyzetnek tekinthető, amely a betegségek, neurózisok és pszichózis kialakulásához vezet.

Az ember sokrétű lény. Ő körül egy olyan világ, amely tele van különböző jelenségekkel. Mivel egy személy olyan világban akar élni, amelyet megért, gyakran szeparációt keres. Tehát vannak ellentétek, ellentmondások, amelyek a személy szerint nem létezhetnek egyidejűleg, és ezért kizárólag pozitív vagy negatív színnel kell rendelkezniük. Ambivalencia neurózist okoz, mert egy személy nem tudja elfogadni azt a tényt, hogy egyszerre szerethet és gyűlölhet. Az eredmény - mentális zavar.

Csak a tudatosság bővülése és a rossz és jó, mint egyidejűleg létező jelenségek elfogadása lehetővé teszi, hogy az ambivalencia mindenevővé váljon. Ha nincs szétválasztás, akkor még ellentmondásos jelenségek szövetsége is van.

Az emberi érzések kételye - patológia vagy érettség?

Az egy személyt, tárgyat vagy jelenséget érintő ellentétes ötletek, vágyak vagy érzelmek egyidejű létezése kapta meg a „ambivalencia” nevet a pszichológiában. Egy ilyen állapotban lévő személy kétértelműséget, kettősséget vagy gondolatok vagy érzések ellentmondásosságát tapasztalja ugyanazon objektum felé.

leírás

Az érzések ambivalenciája (latin ambo-tól „mindkettő” -ként fordul elő, és valentia - mint „erő”) kétértelmű, ellentmondásos hozzáállás valakivel vagy valamivel szemben. Ez azzal a ténnyel fejeződik ki, hogy egy objektum két ellentétes érzést okoz egyidejűleg. Ezt a jelenséget a mindennapi életben már régóta felismerték, és a fikcióban is leírják. Az érzések ilyen ambivalenciáját leginkább a szerelmi szenvedély okozza.

Az ambivalencia fogalmát Bleuler 1910-ben vezette be. Úgy vélte, hogy az érzések ambivalenciája a skizofrén rendellenesség fő tünete. Íme, amit Bleuler írt erről az emberi állapotról: „A rövid távú ambivalencia a szokásos szellemi élet része, de a tartós vagy kifejezett ambivalencia a skizofrénia kezdeti tünete. Ebben az esetben leggyakrabban az affektív, önkényes vagy ötletes szférára utal. ”

Azokban az esetekben, amikor a skizofrénikusok viselkedésére ambivalencia jellemző, az egymással ütköző tapasztalatok, attitűdök és reakciók nagyon gyorsan és teljesen nem változnak. Ez a feltétel azonban tapasztalt és teljesen normális emberek. Számukra az ambivalenciát leggyakrabban olyan érzésekben tapasztalják, mint a szomorúság és a féltékenység.

A korunk pszichológiája ismert az alapállapotról:

 1. A pszichoanalitikus elmélet ambivalenciájával általában az érzelmek sokféleségét értjük valakivel kapcsolatban. Úgy véljük, hogy egy ilyen állapot teljesen normális azokkal szemben, akiknek szerepe egy adott személy számára meglehetősen kétértelmű. De az unipoláris tapasztalat (csak pozitív vagy negatív érzelmek) a partner leértékelésének vagy idealizálásának megnyilvánulása. Más szavakkal, egy személy egyszerűen nem veszi észre, mennyire ambivalens az érzéseit. A pszichoanalitikusok ezt a hozzáállás változását egy fontos objektumnak nevezik, amely az „ego felosztása”;
 2. A pszichiátria és az orvosi pszichológia párhuzamossága a szokásos szokásos szemléletváltás. Például reggel a beteg csak pozitív érzéseket tapasztal, valaki ebédre - negatív, és este - ismét pozitív.

Néhány modern pszichológus, akik szeretnék gazdagítani szakmai szókincsüket, nem használják helyesen ezt a kifejezést, jelezve számukra semmilyen kétértelmű impulzusokat és érzéseket. Tény, hogy az érzések ambivalenciája nem csak néhány vegyes érzés vagy motiváció, hanem ellentmondásos érzelmek, amelyeket egy személy szinte egyszerre tapasztal, és nem váltakozva.

tényezők

A leggyakrabban az érzések ambivalenciája az érzések önmagabiztossága: a skizofrén mentális zavarok tényezői és látható tünetei. Emellett rögeszmés-kényszeres rendellenességekben, valamint TIR-ben és hosszabb depressziókban is jelentkezhet. A megnyilvánulások nagy intenzitásával az érzések patológiai ambivalenciája jelentősen súlyosbíthatja az obszesszív neurózist és a pszichogén depressziót.

A normális emberekben az ambivalens érzelmek leggyakoribb oka az akut tapasztalatok, a stressz vagy a konfliktusok. Egy tanulmányban a résztvevőket felajánlották, hogy nézzék meg az „Élet szép” című filmet, amelyben nagyon melegen és humoros szempontból a második világháború idején a koncentrációs tábor tragikus helyzetéről beszéltek. Azt tapasztaltuk, hogy ennek a filmnek a figyelembevétele előtt a tantárgyak mindössze 10 százaléka ambivalens érzéseket tapasztalt a boldog-szomorú kombinációban. A film megtekintése után ez a százalék 44 százalékra nőtt.

Az érzések ambivalenciájának megtapasztalása az érettség függvénye. A legtöbb serdülők vegyes érzelmeket érezhetnek, de a gyerekek ezt nem tudják megtenni. Larsen orvosi pszichológus, 2007-ben végzett tanulmánya során megállapította, hogy a 10-11 éves korú gyermekeknél az a képesség, hogy megjósolja, hogy bármilyen esemény vegyes érzéseket okoz-e, nem alakul ki.

A kettősséget nem szabad összekeverni a közömbösséggel. Az a személy, aki kettős lelkiállapotban van, túl sok véleményt és ötletet tapasztal, és nem a távollétüket. Egy ilyen személy nagyon aggódhat, hogy mi okozza az ilyen kettősséget benne.

Az érzelmek egy része a priori ambivalens érzéseket okoz. Az egyik figyelemre méltó példa a nosztalgia, amelyben az emberek a múlt eseményével vagy tárgyával meleg kapcsolat érzését tapasztalják, a veszteség tapasztalatával együtt.

A pszichológiában több ambivalens kapcsolatfajtát veszünk figyelembe:

 • Az érzések ambivalenciája. Az egyidejűleg megnyilvánuló negatív és pozitív érzés az emberekre, eseményekre, tárgyakra „érzelmi ambivalencia” volt. A feltűnő példa az egyik ember gyűlölete és szeretete;
 • A gondolkodás kételye. Ez a váltakozás az egymással ellentétes elképzelésekben a ítéletekben;
 • Tényleges (ambitendencia). Folyamatos ingadozások két ellentétes döntés között és a teljes választás lehetősége;
 • A szándék kettőssége. Egy személy megtapasztalja az ellentétes vágyakat vagy törekvéseket (pl. Undor és vágy).

A pszichoanalízis alapítója meglehetősen eltérő megértést hozott a ambivalenciába. Ezt a kifejezést 2 egymásnak ellentmondó belső motívum egyidejű együttélésére hívta fel, amely minden embertől született. Ezeknek az impulzusoknak a legalapvetőbb része az élet iránti vágy (libidó), valamint a halál iránti vágy (mortido). Ezen túlmenően Freud ezt az állapotot az ellentétes meghajtók és az egyetlen szexuális objektum kombinációjának tekintette. Az emberek érzelmi élete a pszichoanalitikus fogalom szerint is ellentétekből áll. Freud például példát mutatott, amikor egy gyermek imádta a szülőjét, és ugyanakkor halottnak kívánta.

A pszichoanalízisben a „ambivalencia” kifejezést is használják egy ilyen konkrét jelenség „transzfer” vagy „transzfer” leírására. Freud ismételten hangsúlyozta az átadás kettős természetét, ugyanakkor pozitív és negatív irányultsággal rendelkezik.

A pszichológiában megkülönböztetnek egy külön fogalmat, az „érzések ambivalenciáját”. Ez kétértelmű tapasztalat, vagy egyidejűleg az egy tárgyban lévő 2 ellentétes törekvés jelenléte az emberben - például egyidejű antipátia és szimpátia.

A filozófiában külön fogalom van: "episztemológiai ambivalencia". Ez a kifejezés arra utal, hogy a létezés számos alapvető fogalma kettősségét és kétértelműségét jelöli. Kettős érzelmek és kreativitás.

Számos tanulmány azt mutatja, hogy sok normális ember tapasztalhat ambivalens érzelmeket. A pozitív és negatív állapotok ilyen keverékét néha vegyes érzelmeknek nevezik. A tudósok azt találták, hogy az ambivalens érzelmek nagymértékben növelik a személy kreatív képességeit.

Bebizonyosodott, hogy a vegyes érzelmek tapasztalata szélesebb körű emlékeket okoz. Ez könnyen megmagyarázható a kongruencia-elmélet szempontjából: a pozitív hangulat és a pozitív érzelmek több kívánatos gondolatot és emléket okoznak, és más, nem kívánt gondolatok és emlékek negatív érzéseket okoznak. Ezért a vegyes érzelmek, amelyek egy szélesebb körű tudást biztosítanak, garantálják a gondolkodás nagyobb rugalmasságát. Ily módon a gondolkodási folyamat jelentősen aktiválódik, ami viszont előfeltételeket teremt a kreativitás fejlődéséhez.

F. Scott Fitzgerald azt is hitte, hogy az ember ambivalencia képessége növeli szellemi képességeit: úgy vélte, hogy a két ellentétes ötlet egyidejű megtartásának képessége nagymértékben növeli az agy képességét.

Mindannyian az érzések ambivalenciáját tapasztaltuk. Az emberi természetben van: a „jó” és a „rossz”, a „jobb” és a „rossz” közötti állandó választás. Teljesen normális, hogy mindannyian egyszerre tapasztalatokat érzünk, mint a szeretet és a gyűlölet, az öröm és a szomorúság. Folyamatosan foglalkozunk a tapasztalat kettősségével, még akkor is, ha öntudatlanul csináljuk. Minden alkalommal, amikor egy személy „igen” vagy „nem” mondja, választja. A patológiai ambivalencia csak akkor lesz, ha erősen kifejezett és stabil.

A pszichológia és a pszichiátria kételye

A pszichológiai és pszichiátriai gyakorlatban a kettősség vagy a kettősség olyan állapot, amelyet rövid idő alatt az érzések, gondolatok és impulzusok ellentéte jellemez. Ezeket az érzéseket súlyos pszichiátriai betegségek kísérik: skizofrénia, pszichózis, klinikai depresszió.

Az ambivalenciát gyakran kísérik a pszichózis és a skizofrénia.

Mi az ambivalencia?

Az ambivalencia olyan állapot, amelyet a tapasztalatok, motivációk és gondolatok megoszlása ​​jellemez ugyanazon tárgyak vagy jelenségek vonatkozásában. Az ambivalencia elvét E. Bleuler vezette be, a pszichoanalitikus fogalmat C. Jung alakította ki.

A pszichológiában az ambivalencia az emberi psziché természetes állapota, amely a természet ellentmondásosságát és kétértelműségét fejezi ki. Az ugyanazokkal a dolgokkal szembeni ellentétes hozzáállás holisztikus személyiség jele.

A pszichiátria, az erkölcsi, a szellemi és az érzelmi ambivalencia az emberi psziché patológiás tüneteire utal. A kettősséget a depressziós, szorongó, pánik és schizoid állapotok jeleinek tekintik.

Kettősségi besorolás

A modern pszichológiában és pszichiátrában 5 fő típusú kettősség van:

 1. Az érzelmek ambivalenciája. Ugyanez a téma ellentétes érzéseket okoz egy személyben: a gyűlölettől a szeretetig, az ellenállástól az undorig.
 2. A gondolkodás kettőssége. A páciensnek ellentmondásos ötlete van, amely egyszerre vagy egymás után jelenik meg.
 3. A szándékok ellentéte. Egy személy úgy érzi, hogy az ellentétes vágyak és törekvések ugyanazokkal a dolgokkal kapcsolatosak.
 4. Ambitendentnost. Jellemzői az ellentétes dolgok és döntések közötti ingadozás, az egyik dolog választásának lehetősége.
 5. Szociális ambivalencia. Ennek oka a társadalmi státuszok és a munka és a családi kapcsolatok szerepe közötti ellentmondás, vagy a különböző kulturális értékek és társadalmi attitűdök közötti konfliktus.

Az érzelmi ambivalencia három alcsoportra oszlik:

 • kettősség a kapcsolatokban;
 • érzéketlen ambivalencia a szeretetben;
 • krónikus ambivalencia.

A választás bizonytalanságából eredő kapcsolatok kölcsönössége

Episztemológiai ambivalencia is létezik - ez egy filozófiai kifejezés, amely meghatározza a lét alapvető folyamatainak kétértelműségét. A fogalmat az „Erasmus” bolondságának dicséretében tükrözte, a „bölcs tudatlanság” fogalmában.

A kételyek okai

Egy ambivalens feltétel nyilvánvalóvá válhat ilyen betegségekkel:

 • skizofrénia, schizoid állapotok;
 • tartós klinikai depresszióval;
 • obszesszív kompulzív zavarral;
 • bipoláris affektív rendellenességben (MDP);
 • különböző fokú neurózissal.

Az egészséges emberekben csak érzelmi és társadalmi kettősséget találunk. A rendellenesség oka a stressz, a munkahelyi és a családi konfliktushelyzetek, valamint az akut tapasztalatok. Ha az ellentmondás oka megszűnik, akkor önmagában eltűnik.

Az érzések kettősségének megnyilvánulása azt is jelezheti, hogy milyen nehézséget okoz a szeretteivel való kapcsolat:

 1. A gyermekekben a szülői melegség vagy a túlzott gondozás hiánya miatt aggasztóan ambivalens szeretet merül fel a család személyes térbe való behatolása következtében.
 2. A kapcsolatok ambivalenciája akkor nyilvánul meg, ha egy másik személyben bizonytalanság van, állandó konfliktushelyzetek és a kapcsolatok instabilitása.
 3. A krónikus ambivalencia mintázata a folyamatos stresszállapotból származik, hiszen hisztérikus és neurastenikus állapotokat okoz.

A kettősség tünetei

Az ambivalens érzések jellemző megnyilvánulása a következő:

 • az ellenkező hozzáállás ugyanazokkal az emberekkel szemben;
 • ellentmondó gondolatok, ötletek;
 • az ellentétes megoldások közötti állandó rezgés;
 • különböző törekvések ugyanazon objektumhoz képest.

A kettősség kellemetlenséget okozhat egy ambivalenciával rendelkező személynek

Az emberi viselkedés polarikusan változik: egy nyugodt ember botrányos, hisztérikus. A tudatosság kettőssége kényelmetlenséget okoz a betegnek, stresszállapotokat, neurózist és pánikot okozhat.

diagnosztika

A humán pszichével foglalkozó szakemberek: a közönséges és klinikai pszichológusok, pszichoterapeuták, pszichiáterek.

A következő tanulmányokat használjuk a kettős érzések és gondolatok azonosítására:

 • H. Kaplan teszt a bipoláris rendellenesség diagnosztizálására;
 • Priester Conflict Test;
 • Richard Petty konfliktusvizsgálata.

A pszichoterapeuták által használt klasszikus tesztek állításokat tartalmaznak:

 1. Nem szeretném megmutatni másoknak, amit a szívemben érzek.
 2. Általában megvitatom a problémáimat más emberekkel, szükség esetén segíti őket.
 3. Nem érzem magam kényelmesen másokkal folytatott őszinte beszélgetésekkel
 4. Attól tartok, hogy a többi ember megállíthatja a kommunikációt velem.
 5. Gyakran aggódom, hogy más emberek nem érdekelnek rám.
 6. A másoktól való függés nem okoz kellemetlen érzéseket.

Minden kérdést 1-től 5-ig kell értékelni, ahol 1 az „én teljesen nem értek egyet” és 5 - „Teljes mértékben egyetértek.

Ambivalencia kezelés

Az ambivalencia kezeléséhez határozza meg megjelenésének okait.

Az ambivalencia nem független betegség, hanem más patológiák tünete. A kettősség okainak kezelése drogok és pszichoterápiás módszerek segítségével történik: konzultáció orvosral, tréningek, csoportosztályok.

orvostudomány

A klinikai ambivalenciát hangulati monitorok, antidepresszánsok, nyugtatók és nyugtatók segítik.

ambivalencia

Ambivalencia (Lat. Ambo-tól - „mindkettő” és „Lat. Valentia” - „erő”) - a hozzáállásnak kettőssége, különösen - a tapasztalat kettőssége, azzal a ténnyel, hogy az egyik tárgy egyidejűleg két ellentétes érzést okoz egy személyben.

A tartalom

A koncepció története

A kifejezést az Eigen Bleuler vezeti be. A szkizofrénia fő jellemzőjének tekintette ambivalenciát [1], és megkülönböztette a kétféle ambivalenciát [2]:

 1. Emocionális: ugyanakkor pozitív és negatív érzelmek egy személyre, tárgyra, eseményre (például a gyermekek szülőkkel szemben).
 2. Feltételes: végtelen fluktuációk az ellentétes döntések között, a választhatóság közötti választás, ami gyakran a határozat elutasításához vezet.
 3. Szellemi: ellentmondó, kölcsönösen kizáró ötletek váltása az emberi érvelésben.

A kortárs Sigmund Freud más fogalmat fogalmazott meg ebben a kifejezésben. Az ambivalenciát két, egymással ellentétes, mélyen elhelyezkedő impulzus együttélésének tartotta az ember számára, amelyek közül a legalapvetőbb az élet iránti vágy és a halál iránti vágy.

Modern értelmezés

A modern pszichológiában két ambivalencia értelmezése van:

 • A pszichoanalízis során az ambivalenciát általában úgy érzik, mint egy összetett érzelmi tartományt, amelyet egy személy valaki felé ér. Feltételezzük, hogy az ambivalencia normális azokkal szemben, akiknek szerepe az egyén életében is kétértelmű. Az érzések unipolaritását (csak pozitív vagy csak negatív) inkább az idealizáció vagy az értékcsökkenés megnyilvánulásának értelmezik, vagyis feltételezzük, hogy az érzések valójában valószínűleg ambivalensek, de az egyén nem ismeri ezt.
 • A klinikai pszichológiában és a pszichiátrában az ambivalencia az egyén hozzáállásának időszakos globális változására utal: a tegnap este a beteg csak pozitív érzéseket tapasztalt egy bizonyos személyre, csak negatív érzéseket ma reggel, és most már csak pozitív érzéseket érzett. A pszichoanalízisben ez a változás a hozzáállásban általában az „ego felosztása”.

jegyzetek

 1. Ot Stotz-Ingenlath G (2000). „Eugen Bleuler 1911-ben a skizofrénia koncepciójának episztemológiai aspektusai” (PDF). Orvostudomány, egészségügy és filozófia3 (2): 153–9. DOI: 10,1023 / A: 1009919309015. PMID 11079343. Ellenőrzött 2008-07-03.
 2. Ot Stotz-Ingenlath G (2000). „Eugen Bleuler 1911-ben a skizofrénia koncepciójának episztemológiai aspektusai” (PDF). Orvostudomány, egészségügy és filozófia3 (2): 153–9. DOI: 10,1023 / A: 1009919309015. PMID 11079343.

Lásd még

referenciák

irodalom

 • Webster New World Collegiate Dictionary, 3. kiadás.
 • Van Harreveld, F., van der Pligt, J. de Liver, Y. (2009). A MAID modell bemutatása. Személyiség és társadalmi pszichológia áttekintése, 13, 45-61.
 • Sigmund Freud:
  • Trois essais sur la théorie sexuelle (1905), Gallimard, Folio gyűjtemény, 1989 (ISBN 2-07-032539-3)
  • Fülöp-szigeteki elemzés: Le Petit Hans (1909), PUF, 2006 (ISBN 2-13-051687-4)
  • L'Homme aux patkányok: Journal d'une elemzés (1909), PUF, 2000 Modèle: ISBN 2-13-051122-8
  • Cinq psychanalyse (Dora, L'homme aux Loup, L'homme aux patkányok, Petit Hans, Préident Schreber), rééd, traduction revisées, PUF Quadige (ISBN 2-13-056198-5)
  • La dynamique du transfert (1912)
 • Jean Laplanche, Jean-Bertrand Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, Párizs, 1967, éd. 2004 PUF-Quadrige, 249, (ISBN 2-13-054694-3)
 • Alain de Mijolla et al. : Dictionnaire international de la psychanalyse, szerk.: Hachette, 2005, (ISBN 2-01-279145-X)
 • José Bleger: Symbiose et ambiguité, PUF, 1981, (il y distingue l'ambiavalence de la divalence, (ISBN 2-13-036603-1))
 • Paul-Claude Racamier: Les schizophrènes Payot-poche, (az észrevétellel a különbségtétel a névre és a paradoxalité pszichotikára), rééd. 2001, (ISBN 2-228-89427-3)
 • Michèle Emmanuelli, Ruth Menahem, Félicie Nayrou, Ambivalence: L'amour, la haine, l'indifférence, szerk.: Presses Universitaires de France, 2005, Coll.: Monographies de psychanalyse, (ISBN 2-13-055423-7)
 • Ambivalenz, Erfindung és Darstellung des Begriffs durch Eugen Bleuler, Bericht 1911 vom Vortrag 1910 és Veröffentlichung 1914
 • Jaeggi, E. (1993). Ambivalenz. A. Schorr (Hrsg.), Handwörterbuch der Angewandten Psychologie (S. 12-14). Bonn: Deutscher Psychologen Verlag.
 • Thomae, H. (1960). Der Mensch in der Entscheidung. Bern: Huber.
 • Bierhoff, H.W. (1996). Neuere Erhebungsmethoden. E. Erdfelderben, R. Mausfeld, T. Meiser G. Rudinger (Hrsg), Handbuch kvantitatív Methoden (S. 59-70). Weinheim: Psychologie Verlags Unió.
 • Jonas, K., Broemer, P. Diehl, M. (2000). Hozzáállásbeli ambivalencia. W. Stroebe-ben M. Hewstone (szerk.), A szociális pszichológia európai áttekintése (11. kötet, 35–74. O.). Chichester: Wiley.
 • Glick, P. Fiske, S.T. (1996). A leltár ambivalens szexizmusa: ellenséges és jóindulatú szexizmus megkülönböztetése. Journal of Personality és Social Psychology, 70, 491-512.
 • Glick, P. Fiske, S.T. (2001). Egy ambivalens szövetség. Az ellenséges és jóindulatú szexizmus, mint a nemek közötti egyenlőtlenség kiegészítő kiegészítője. American Psychologist, 56, 109-118.

Wikimedia Alapítvány. 2010.

Nézze meg, hogy az "Ambivalence" más szótárakban van:

ambivalencia - ambivalencia... helyesírási referencia szótár

Ambivalencia - Az antagonista érzelmek, ötletek vagy vágyak egyidejű létezése ugyanazon személyhez, tárgyhoz vagy pozícióhoz viszonyítva. Bleuler szerint, aki ezt a kifejezést 1910-ben alkotta meg, a rövid távú ambivalencia része a normális szellemi... Nagy pszichológiai enciklopédia

AMBIVALENCIA - (a latin ambo mind a va lentia erőtől), az érzések kettőssége, a tapasztalat, amit az a tény, hogy egy és ugyanaz a tárgy egyidejűleg hozza a személyhez két ellentétes érzést, például öröm és elégedetlenség, szeretet és...... filozófiai enciklopédia

Ambivalencia - Ambivalencia ♦ Ambivalencia Egyidejűleg létezés ugyanabban a személyben és ugyanazon két témakörben, mint az öröm és a szenvedés, a szeretet és a gyűlölet (lásd például Spinoza, "Etika", III., 17. ),...... Sponville filozófiai szótár

AMBIVALENCIA - (a latin ambo és valentia erőtől), a tapasztalat kettőssége, amikor ugyanaz a tárgy egy személyt egyidejűleg az érzések, például a szeretet és a gyűlölet ellen irányítja... Modern enciklopédia

AMBIVALENCIA - (a latin. Ambo és valentia erő) a tapasztalat kettősségéből, amikor ugyanaz az objektum egyidejűleg ellentétes az érzelmekkel, például. szeretet és gyűlölet, öröm és elégedetlenség; az érzékek egyike néha ki van téve...... Big Encyclopedic Dictionary

AMBIVALENCE - (görög. Amphi körül, mindkét oldalon, kettős és latin. Valentia erő) az objektum kettős, ellentmondásos attitűdje az objektummal, amelyet ugyanazon objektum egyidejű irányultsága jellemez az ellentétes impulzusokon, attitűdeken... A legújabb filozófiai szótár

ambivalencia - főnév, szinonimák száma: 3 • dualitás (27) • kétértelműség (2) • kétértelműség... Szinonimák szótára

Ambivalencia - (a latinul. Ambo és valentia erő) Eng. ambivalency; azt. Ambivalenz. A tapasztalat kettőssége, amikor egy személy ugyanaz a tárgya egyidejűleg ellentétes érzéseket okoz, például az antipátia és a szimpátia. lásd: AFFECT, EMOTIONS. Antinazi....... Szociológia enciklopédia

Ambivalencia - (a Lat. Ambo-tól mind a valentia-erőtől) egy olyan politikai jelenség belső kettősségét és következetlenségét jelző kifejezés, amely belső szerkezetében ellentétes elvek jelenléte miatt van; a tapasztalat kettőssége, amikor ugyanaz...... Politikai tudomány. Szótár.

ambivalencia - és, w. ambivalens, e adj. <Lat. ambo mindkét valentia ereje. A tapasztalat kettőssége, azzal a ténnyel fejezve ki, hogy az egyik tárgy egyidejűleg két ellentétes érzést okoz egy személyben: szeretet és gyűlölet, öröm és elégedetlenség, stb. ALS... Az orosz nyelvtudomány történeti szótára

ambivalencia

Szerelem és gyűlölet. Dühös és érjen el. Vágy és félelem. Az ember ellentmondásos lény. A pszichológiában ezt ambivalenciának nevezik. Érzelmek, vágyak, ötletek, tervek - mindez ellentmondásos lehet. Ez az oka annak, hogy egy személy gyakran kétértelműen viselkedik a munkahelyi viszonyban, bármilyen probléma megoldásában. A cikkben néhány példát fogunk megfogalmazni, hogy megértsük, mi az.

Mi az ambivalencia?

Mi az ambivalencia? A kettősséget úgy értik, mint egy személy ellentmondásos hozzáállását egyetlen tárgyhoz vagy jelenséghez. Más szóval, ezt nevezzük kettősségnek. Egy személyben egyszerre két egymással ellentétes érzés, gondolkodás, terv. Az egyik kizárja a másikat, de most a személyben vannak.

Ezt a koncepciót először E. Bleuler vezette be, aki ezt a kettősséget a skizofrénia jelenlétét jelző tényezők egyikének tekinti. Ez az oka annak, hogy az ambivalencia három típusra oszlik:

 1. Érzelmi - amikor egy személy egyidejűleg két ellentétes érzést tapasztal egy adott tárgy vagy jelenség felé. Nagyon világos, hogy a szülő-gyermek vagy a szeretet kapcsolataiban nyilvánul meg.
 2. Volitional (ambitenzability) - ha egy személy egyszerre két ellentétes eredményt (célt) akar. Mivel nem tud választani, ez arra kényszeríti őt, hogy egyáltalán ne hajtson végre döntést.
 3. Szellemi - amikor egy személy ugrik egy ötletből a másikba, ami ellentmond egymásnak.

H. Freud az emberi természet természetes jelenségének tekintette az ambivalenciát, amikor az élésre és a halálra való vágy van.

A modern pszichológusok egészen normálisnak tartják a ambivalenciát. Természetes, hogy egy személy kétértelműen kezeli az életében jelentős szerepet játszó partnereket vagy tárgyakat. Minél jobban vonzza a személyt valakihez, annál inkább el akar szállni, mert a vonzás az integritásának, az egyéniségnek, az egyediségnek az elvesztéséhez hasonlít. Képzeld el két bolygót, amelyik vonzza egymást. Mindketten vonzódnak, és vonzódnak egymáshoz, nem akarnak ütközni, hogy leereszkedjenek a pályájukból. A kettősség teljesen normális azok számára, akik holisztikus egyének, de ugyanakkor bizonyos partnerek, dolgok és jelenségek iránti élményt tapasztalnak.

Ugyanakkor a pszichológusok megjegyzik, hogy az érzések unipolaritása, amikor egy személy csak pozitív vagy csak negatív érzelmeket tapasztal bizonyos tárgyakra, e jelenség idealizációjáról vagy leértékeléséről beszél. Vagy a személynek nincs elegendő információja, vagy figyelmen kívül hagyja, vagy túl sokra van szüksége, vagy nem észlel valamit. Így csak pozitív vagy negatív érzelmek (unipolaritás) jelzik az objektumra vonatkozó információk elégtelenségét.

Az érzések ambivalenciája

Az érzések ambivalenciájának fő jellemzője, hogy az ember nem váltakozva érzi magát, hanem egyszerre tapasztalja őket. A személy ebben a pillanatban szerethet, és 5 perc után - féltékenység, de az egyénen belül mindig jelen vannak. Meg kell különböztetni az ambivalenciát a szokásos jelenségtől, amikor bizonyos események eredményeként keletkeznek tapasztalatok. Például, egy férfi szereti a partnerét. Nem is gondolkodik más érzésekről. Azonban egy konkrét esemény fordul elő (a partner flörtöl egy másik személyrel), ami féltékenységet okoz. Ez az érzés még nem volt jelen, csak megjelent. Továbbá kialakulhat az ambivalencia, amikor egy személy szeretni fog és féltékeny lesz a partnerével.

A fő tényező, amely szerepet játszik az ambivalencia kialakításában, a partner, a dolog vagy a jelenség fontossága. Egy személynek bizonyos mértékig vonzódnia kell, attól függ, hogy vágyakozik valamire, amellyel egyszerre gyűlöletet, haragot, agressziót tapasztal.

Gyakran az érzések ambivalenciájának természetében van olyan dolog, mint az átadás. Az ember úgy érzi magát, hogy kettős formában tapasztalja meg őket. Egyrészt szereti azt, amit nem beszél, másrészt utálja, hogy élénken fejezi ki, megmutatja és úgy gondolja, hogy a partner hasonló tapasztalatokkal rendelkezik.

A belső ellentmondás kialakulásának helyzetében szinte minden emberben megjelenik az ambivalencia. Az életkor nem játszik nagy szerepet: a gyermekek, különösen a tinédzserek és a felnőttek megtapasztalhatják az érzések ambivalenciáját. A belső konfliktus szerepe az elégedetlenség azzal, ami történik. Egyrészt egy személy pozitív előnyöket lát egy partnerben, egy témában, egy jelenségben. Másrészről ez az objektum ellenőrizhetetlen, nem ideális, nem érthető, stb.

Az érzések megállnak egymással ellentmondóan, ha egy személy uralkodhat egy tárgyon, megértheti, irányíthatja, irányíthatja. A negatív érzések unipolaritása akkor is felmerül, ha egy személy lemond egy partner vagy tárgy birtoklásáról. Ez lényegtelenné válik számára (értékcsökkenés). Ha az idealizáció bekövetkezik (amikor egy személy díszít, hozzáteszi, hogy egy objektumnak nem létező tulajdonságai vannak), akkor az érzelmei rendkívül pozitívak lesznek.

Ambivalencia a kapcsolatban

A szeretet olyan érzés, amely sok titkot és rejtélyt tartalmaz. Mi az? Hogyan érthetjük meg, hogy te vagy szeretsz? Nincs más érzés, amiről olyan sok kérdés merült fel, mert a partnerek gyakran gyűlölik egymást. A pszichológiai segítségnyújtás helyén a psymedcare.ru szerint a kapcsolatok ambivalenciája normális.

A szeretet érzésnek nevezhető, amikor egy személyre vonzódik. Nem akarsz vele lenni "mert", de "nem értem, miért." Érzésed érthetetlen. Úgy tűnik, megérti, hogy mit szeret egy személy, de ez a tudás hiányos.

A szeretet külön szenvedélye, amikor egy személyt vonz a partner teste. Csak szexelni akar, majd hagyja el. Ez nem szeretet, hanem csak szenvedély.

A szeretet állandó vágy, hogy egy emberrel legyünk. És itt nem számít, érti, hogy miért vonzódik egy partnerhez, vagy sem. Itt kétféle szerelem létezik:

A szándékos szeretet a szeretet érzése, a szeretett ember látványában. Szeretné vele lenni, kapcsolatokat építeni és közös jövővel rendelkezni, de nem aggódsz, nem féltékeny, nem futsz hozzá, mert félsz valamitől. A szereteted nyugodt. Biztos benne, hogy magadban, az érzéseidben, a partneredben, a kapcsolatodban. Lehet, hogy együtt vagy egymástól - minden helyzetben nyugodtnak érzi magát.

Az őrült szeretet a szenvedély, a féltékenység, a megtorlás, az érzések, a félelmek stb. Egy ilyen szerelmes személy egyszerűen nem irányítja magát. Ő őrült. Elkötelezi magát a legkülönfélébb cselekedeteknek, mert attól függ, hogy félnek, hogy megtévesztik, elárulják, megváltozik, nem tetszik. Itt valaki azt mondhatja, hogy ez nem szeretet, hanem a sajátosság. Valójában ez a szerelem is, csak keverve a bizalmatlansággal és a félelemmel.

A szeretet az a vágy, hogy egy másik emberrel legyünk, kapcsolatokat építsünk ki vele és a jövővel. De az érzés maga is nyugodt vagy izgalmas lehet, ijesztő. Attól függően, hogy egy személy még mindig él, a szerelem mellett bizonyos cselekedeteket is követ, úgy érzi magát vagy más módon.

Nagyon nehéz kombinálni a szeretetet azokkal az időszakos tapasztalatokkal, amelyeket egy személy önmagában elnyom. Az elégedetlenség a házastárssal, a családtagokkal való kommunikáció képtelensége, megoldatlan konfliktusok - mind negatív érzelmeket okoznak. Amint a kapcsolat ugyanazon a szereteten született, de idővel negatív érzelmekkel telít, időnként különböző események bekövetkezésekor.

Úgy tűnik, hogy egy olyan személy, aki ambivalens állapotban van, közömbös a partner szükségleteivel. Azonban nem szabad összetéveszteni az ambivalenciát, amelyben sok ellentmondásos ötlet és érzés fordul elő az ember fejében, és a vágyak és érzelmek teljes hiánya.

A féltékenység, a gyűlölet, az elutasítás, a fájdalom, a csalódás, a vágy, hogy egyedül legyen (egy) - mindez a szeretet érzéseit tükrözi. Úgy tűnik, hogy az emberek nem szeretik és gyűlölhetik egyszerre. A pszichológusok azonban azt állítják, hogy a kapcsolatok ambivalenciája normális.

Ambivalencia példák

Az ambivalencia sokrétű és nemcsak a szerető emberek közötti kapcsolatokban nyilvánul meg. Ha két vagy több ember vagy egy adott jelenséggel rendelkező személy van, ambivalencia fordulhat elő. Fontolja meg példáit:

 • Szerelem a szülőhöz és a halála iránt. Ahogy a mondás elmondja, "a szülőkkel jó, de ha messze élnek."
 • Szerelem és gyűlölet egy partner számára, ami gyakran keveredik a féltékenység érzésével és az erőforrások vagy előnyök irigységével.
 • Végtelen szeretet a gyermek iránt, de az a vágy, hogy rövid időre adjuk át a nagymamának és a nagyapának, hogy óvodába jussanak. Itt láthatjuk a szülők fáradtságát.
 • A vágy, hogy közel maradjon a szülőkhöz, de ugyanakkor ne szembesüljenek moralizáló, gyámhivatalukkal, segítségnyújtási vágyukkal.
 • A nosztalgia (pozitív emlékek) és a veszteség egyidejű érzése. Egy személy melegen emlékeztet a múltra, de valami fontos dolog elvesztését tapasztalja.
 • A vágy, hogy elérjük a célt, de a félelem, hogy mi fog eredményezni egy személyt az összes cselekedete eredménye.
 • A félelem és a kíváncsiság kombinációja. Amikor egy szoba sötétben hallatszik a szörnyű hangok, a személy tovább sétál, hogy lássa, mi történik ott.
 • A megértés és a kritika kombinációja. Egy személy megértheti a partner cselekedeteit, de nem tudja meggyőződni róla, hogy elkötelezte magát.
 • Sadomasokizmus - amikor egy személy szeret partnerét, de izgalmat tapasztal a fájdalom okozásában. Ez nemcsak a szexuális kapcsolatokban, hanem a szerelemben is felismerhető, ha például egy nő szenved alkoholos férjtől, de nem hagyja el őt.
 • Válasszon két jelölt között. Mindkettő ugyanolyan jó a saját útján és rosszul. Szeretném egyesíteni őket egybe, hogy megkapják, amit igazán akarnak.

Amikor egy személy gyűlöli és dühös, de nem megy el, ez egy élénk példa az ambivalenciára - az érzések és vágyak túlcsordulása, ellentmondásos vágyak és megértés arról, hogy mit kell tenni, és hogy ez nem felel meg a vágyaknak. Elég normális, ha egy felnőtt olyan ambivalencia állapotban van, amely könnyen összekapcsolható egy kereszteződésben - „Milyen út?”, Melyet a személy nem tudja eldönteni.

Az adott objektumhoz viszonyított vélemény változékonyságát nagy ambivalenciának nevezzük. Alacsony ambivalenciának nevezzük az ember egy adott eredmény iránti vágyát, függetlenül attól, hogy milyen negatív érzelmek merülnek fel az úton. Ugyanakkor maga az ambivalencia mindig jelen van az ember életében, mivel a világ, amelyben él, kettős: jó és gonosz, remény és kétségbeesés, siker és kudarc van. Az ambivalencia eredménye teljes mértékben attól függ, hogy a döntések egy személy „kereszteződésben van”.

 • A helyzetet leértékelheti, vagyis elutasítja.
 • A pozitív érzelmekért harcolhatsz.
 • A rendelkezésre álló két döntést megteheti, és olyan úton haladhat, amely nem egyezik meg azzal, mintha egy másik megoldás kiválasztásakor történt volna.
 • Ön állhat, és nem mozoghat bárhol. Akkor egy személy szembesül azzal a ténnyel, hogy a problémája nem tűnik el sehol, és mindig a súlytalanság és a két ellentmondó érzés / vélemény / vágy közötti állapotban lesz.

Ambivalencia segíthet és akadályozhatja egy személyt. Gyakran beszélünk valamiféle téves információról, a helyzet megértésének hiányáról, a saját vágyak megértésének képtelenségéről vagy egy olyan tárgyról, amelyhez az érzések ambivalenciája a valós világban nyilvánul meg. Gyakran egy személy valamit akar, amit nem lehet a meglévő helyzetbe fordítani az elért erőforrások felhasználásával. Előfordul, hogy az ambivalencia a belső konfliktus következménye, amelyben egy személy van.

Néha csak meg kell várni, és néha nagyon gyorsan kell cselekednie. A helyes dolognak a személynek kell döntenie. Fontos azonban megérteni, hogy ellentétes vágyak, érzések, gondolatok és ötletek meglehetősen normálisak a kettős világban.

Tudjon Meg Többet A Skizofrénia